Bezpečnosť pri práci


Bezpečná práca s reťazovou pílou

Práca s reťazovou pílou môže byť nebezpečná. Ale ak budete dodržiavať niekoľko základných odporúčaní, zbavíte sa neistoty a budete sa môcť plne venovať úlohám, ktoré stoja pred vami.

Než začnete

Než začnete pracovať s reťazovou pílou, je pár vecí, ktoré by ste si mali uvedomiť. Ak pracujete sami, majte na pamäti tieto pravidlá:

 1. Povedzte niekomu, kde budete pracovať

 2. Vozidlo vždy parkujte tak, aby ste s ním mohli rýchle odísť

 3. Vždy majte pri sebe mobilný telefón

Before you start working with a chainsaw

1. Bezpečnostné prvky reťazovej píly


Dbajte na to, aby ste boli riadne oblečení a vybavení na prácu v lese. Všetky reťazové píly sú vybavené povinnými bezpečnostnými prvkami (viď text v rámčeku).

Najbežnejšie poranenie reťazovou pílou je tržná rana. To znamená "poranenie, ktoré roztrhne pokožku", a niekdy je rezná rana roztrepená - presne toto môžete očakávať od rotujúcej reťaze píly pri kontakte s papierovou vreckovkou.

Používanie správnych osobných ochranných prostriedkov môže zabrániť mnohým zraneniam. Pre oblečenie existujú medzinárodné štandardy, ktoré určujú požiadavky na bezpečnosť. Všetky ochranné oblečenia značky Husqvarna je testované a schválené v súlade s príslušnými európskymi a medzinárodnými štandardmi. Ak pracujete kdekoľvek, dbajte na to, aby ste používali nasledujúce ochranné prostriedky:

 • Ochrannú prilbu
 • Ochranné okuliare
 • Ochranné nohavice
 • Bundu pre prácu v lese
 • Obuv s protisklzovou podrážkou
 • Rukavice

2. Pracovný postup pri spiľovaní stromu


Keď prídete na miesto, je nutné spiľovanie naplánovať. Najprv zaistíte, aby sa nikto nepohyboval v okruhu najmenej dvoch výšok stromu od stromu, ktorý budete píliť. Dôkladne prezrite strom, aby ste zistili, či nie je poškodený hnilobou alebo prasklinami. Je strom naklonený? Aký by mal byť smer pádu stromu, s ohľadom na vaše ďalšie práce?
Safety equipment when felling trees

3. Smer pádu stromu


Väčšina stromov má prirodzený smer pádu. Ten je ovlyvnený sklonom stromu, tvarom konárov a množstvom snehu v korune alebo konárov pokrytých snehom. Ak si nie ste sklonom stromu istí, odstúpte od stromu o kúsok ďalej a skontrolujte ho pomocou olovnice.

Do určitej miery je možné pôsobiť na strom tak, aby padal proti prirodzenému smeru, vždy však za cenu vyššieho rizika a vyššej fyzickej námahy. Vyžaduje to znalosti, prax a skúsenosti v kombinácii so správnymi pomocnými nástrojmi na spiľovanie. Stromy so slabým drevom, ako sú mrtvé alebo spráchnivelé stromy, by mali vždy padať prirodzeným smerom.

4. Manipulácia s reťazovou pílou


A v neposlednom rade, ovládanie reťazovej píly. Existuje niekoľko techník, ktoré zabezpečia, že bude vaša práca bezpečná a súčasne jednoduchšia.

 1. Uchopenie palcom Palcom a prstami ruky musíte úplne objať rukoväte. Je veľmi dôležité držať palec ľavej ruky pod prednou rukoväťou, aby sa znížila intenzita prípadného spätného vrhu.
 2. Tesný kontakt Nemajte z píly strach! Držte ju tesne pri tele, aby ste dosiahli rovnováhu a presnosť.
 3. Postoj Ideálny pracovný postoj je, ak máte ľavú nohu mierne pred pravou a kolená pokrčené - neohýbajte chrbát.
 4. Zastavená reťaz Keď sa premiestňujete na iné miesto, raťaz sa nesmie otáčať.
 5. Bezpečná vzdialenosť Pred zahájením práce s reťazovou pílou sa presvečte, že sa v okruhu 3 metrov okolo vás nikdo nenachádza.
Felling direction

Bezpečnostné prvky reťazovej píly – čo znamenajú

 • Chránič proti spätnému úderu a reťazová brzda zabezpečia, aby sa reťaz zastavila, ak nie je s reťazovou pílou správne manipulované alebo v prípade spätného vrhu
 • Poistka proti náhodnému pridaniu plynu je konštruovaná tak, že reťazová píla funguje, keď pridržíte stlačenú páčku poistky
 • Zachytávač reťaze znemožní, aby reťaz odletela v prípade jej roztrhnutia alebo vypadnutia z drážky vodiacej lišty
 • Ochranný kryt pravej ruky chráni pravú ruku v prípade pretrhnutia reťaze alebo jej vypadnutia z drážky vodiacej lišty
 • Ľahko prístupný vypínač stop umožní okamžité zastavenie reťaze

Dve rýchle rady pre bezpečnú prácu

 • Absolvujte kurz! Nikdo sa netane zo začiatočníka skúseným užívateľom reťazovej píly zo dňa na deň. Ak začnete pracovať sami, môžete získať zlé návyky a zlú techniku práce s pílou.
 • Nechajte si skontrolovať svoj stroj! Vaša reťazová píla je vybavená ochrannými prvkami. Dbajte na to, aby boli pravidelne kontrolované.

Súvisiace články

 • 562XP - EU, Spainish Image
  Bezpečnosť

  Práca v bezpečí a teple – príslušenstvo na prácu s reťazovou pílou

  Pre osobné ochranné prostriedky a vybavenie platia rôzne pravidlá a predpisy v jednotlivých krajinách. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, vám uvedené osobné ochranné prostriedky umožnia zvýšiť vašu bezpečnosť pri práci s reťazovou pílou.