Raba

  • 129 R
    Raba

    Kako najbolje izkoristiti motorno koso

    Za čistilna dela na tleh je motorna kosa najbolj vsestransko orodje. Tuka najdete zbrane namige kako delati varno učinkovito z motorno koso Husqvarna.