Nevarni tresljaji

Ozadje

ES – Direktiva 2002/44/EC podaja minimalne zahteve za zaščito delavcev pred navarnostmi za škodovanje zdravju, varnosti ali izhajajo iz izpostavljenosti mehanskim tresljajem.

Ocena izpostavljenosti tresljajem se izračuna po stanardizirani 8 urni vrednosti izpostavljenosti A(8). Po določitvi vrednosti izpostavljenosti A(8) jo je potrebno primerjati z vrednostmi, da se vidi, če so dosežene opozorilne vrednosti ali so presežene mejne vrednosti. Ker direktiva podaja minimalne zahteve je potrebno preveriti še lokalno legislaturo države članice, če ima ta še strožje zahteve. 

Odvisno od dnevne izpostavljenosti opozorilne vrednosti EAV (Exposure Action Value-EAV = opozorilna vrednost) in mejne vrednosti (Exposure Limit Value-ELV = mejna vrednost), mora delodajalec izvesti ustrezne ukrepe, da omeji izpostavljenost tresljajem.

Opozorilne vrednosti (EAV)

Kadarkoli je uporabnik izpostavljen tresljajem A(8), ki presegajo EAV 2,5 m/s², mora delodajalec opraviti oceno tveganja in kontrolne meritve. Za več podrobnosti glej direktivo 2002/44/ES in lokalno zakonodajo.

Mejne vrednosti (ELV)

V nobenem primeru delavec ne sme biti izpostavljen vrednostim nad ELV (5.0 m/s²).

Priporočeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti tresljajem

Uporabljajte samo orodje z nizkim nivojem tresljajev. To priporočilo se naj upošteva kot najpomembnejše. Vrednosti tresljajev je praviloma moč najti v proizvajalčevih tehničnih informacijah.

Skrajšajte čas rabe orodja. Ker je vrednost A(8) kombinacija vrednosti tresljajev in časa izpostavljenosti je alternativa tudi skrajšanje časa rabe tega stroja.  

Servis in vzdrževanje stroja. Dosledno upoštevajte proizvajalčeva priporočila. Še posebej je pomembno pravilno vzdrževanje rezalne opreme in vrtečih se elementov, ki lahko zaradi obrabe niso več pravilno uravnovešeni.

kalkulator izpostavljenosti nevarnim tresljajem, ki se prenašajo preko rok

Ta kalkulator je bil razvit za pomoč pri izračunu izpostavljenosti tresljajem z upoštevanjem naslednjih pogojev:

Ekvivalentna vrednost tresljev, ahv,eq. Merjena v skladu z ISO 5349-1 ali  v skladu z relevantnimi standardi merjenj, ki temeljijo na ISO 5349-1 za specifično motorno orodje.

Tipičen dnevni čas izpostavljenosti = Texp. Čas izpostavljenosti je vedno krajši kot delovnik. Za večino motornih orodij, je ocena Texp iz mednarodne študije (Tehnično poročilo CEN = evropski odbor za harmonizacijo standardov - "Smernice za oceno izpostavljenosti tresljajem, ki se prenašajo preko rok na podlagi informacij proizvajalca stroja"). za tipe strojev, ki niso vključeni v to poročilo je Texp bil ocenjen iz časovnih študij. Glej tabelo 1.

Ocena A(8) je zaradi tega veljavna samo za te pogoje. Če se stroj uporablja za nestandarden namen rabeali, če je časovna izpostavljenost nerelevantna, se mora opraviti ocena A(8) z obzirom na te faktorje.

Navodila za uporabo

Kalkulator je razdeljen na dva oddelka tako, da levi del takoj izračuna vrednost izpostavljenosti A(8), ki temelji na 8 urah uporabe za vsako posamezno motorno orodje.

Desni oddelek je pa dejanski Kalkulator, ki preračuna vrednost delne izpostavljenosti za vsak čas rabe, ki ni 8 ur, za vsako posamezno motorno orodje. Če delavec uporablja v svojem delovniku različna orodja, potem kalkulator preračuna tudi skupno A(8) izpostavljenost tem orodjim. 

Izberite model orodja. Vrednost izpostavljenosti A(8) in ekvivalent tresljajev ahv,eq se bosta prikazala poleg levega oddelka kalkulatorja. V polju za dodajanje modela se za dodajanje dodatnega modela prikaže dodatna vrstica .

Za izračun nove vrednosti izpostavljenosti A(8) ob uporabi različnega motornega orodja ali glede na različne čase rabe, enostavno vpišite v bela polja ocenjen čas dela na dan za specifično orodje. Rezultat za vsako orodje dobite v koloni delna dnevna izpostavljenost. Če uporabljate različna orodja bo Kalkulator izračunal skupno vrednost izpostavljenosti A(8) za cel delovni dan vzadnji vrstici kolone delnih izpostavljenosti.

Semafor spodaj se spreminja glede na vrednost izpostavljenosti A(8). Zelena - Dnevna izpostavljenost tresljajem je pod 2.5 m/s². Rumena - Dnevna izpostavljenost tresljajem je nad nad 2.5 m/s² pri kateri so potrebni ukrepi. Rdeča - Dnevna izpostavljenost tresljajem je nad mejno vrednostjo 5 m/s². Da poččistite celice za nov izračun kliknite na gumb "Ponastavi".

Izračun za motorno orodje, ki ni na seznamu

Vrednost A(8) je znana

Kalkulator ponuja dve opciji vključitve ostalega orodja za izračun izpostavljenosti tresljajem, ki se prenašajo preko rok. Najenostavnejši način je, ko so vrednosti izpostavljenosti A(8) znane.

Izberite “ostalo” s seznama modelov. Z izbiro ostalo bo kalkulator samodejno uporabil tipičen čas izpostavljenosti za specifično skupino orodja. Glej tabelo 1. .

Uredi ime v polju za model (ni potrebno).

Vstavite vrednost izpostavljenosti A(8) v tretjo kolono v levem oddelku. Potem pa uporabljajte Kalkulator kot opisano v poglavju "Navodila za uporabo".

Vrednost A(8) ni znana

Če so vrenosti izpostavljenosti A(8) znane, se vrednost ekvivalenta tresljajev ahv,eq določi vsak ročaj. Za določitev ahv,eq so potrebne vrednosti tresljajev pospeška ahv za vsak ročaj in način dela. Ahv je kvadratni koren iz aritmetične vsote vrednosti tresljajev ahw izmerjenih na treh oseh ročaja in jo mora podati že proizvajalec orodja.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Vrednost ekvivalenta tesljajev ahv,eq je seštevek tresljajev v različni delovnih načinih. Ta Kalkulator uporablja za izračun ahv, eq; ahv v povezavi s časovnim zaporednjem vsakega delovnega načina. Ahv,eq se mora izračunati za vsak ročaj posebej. Ker se uporablja samo najvišja vrednost jo je potrebno vpisati v kalkulator. Sedaj kalkulator določi vrednost dnevne izpostavljenosti A(8), ki je prikazana v levem oddelku kalkulatorja. Kalkulator uporablja tri enačbe (3) za določitev dnevne izpostavljenosti A(8) normirane na 8 ur z upoštevanjem vrednosti ekvivalenta tresljajev ahv,eq. in tipične dnevne časovne izpostavljenosti Texp za specifično orodje. Glej tabelo 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Izberite “ostalo” s seznama modelov. Z izbiro ostalo bo kalkulator samodejno uporabil tipičen čas izpostavljenosti za specifično skupino orodja. Glej tabelo 1.

Uredi ime v polju za model (ni potrebno).

Vstavite najslabšo (maksimalno) ahv,eq vrednost na ročajih v drugi koloni v levem delu kalkulatorja. Sedaj kalkulator določi vrednost dnevne izpostavljenosti A(8), ki je prikazana v tretji koloni v levem delu kalkulatorja.

Tabela 1 - Tipični časi dnevne izpostavljenosti

Tipičen dnevni čas izpostavljenosti za rabo posameznega motornega orodja v 8-h delovniku. Po CEN (evropski odbor za harmonizacijo standardov) - Tehničnem poročilu “Smernice za oceno izpostavljenosti tresljajem, ki se prenašajo preko rok na podlagi informacij proizvajalca stroja”.

Tip stroja

Namen rabe

Tipičen čas izpostavljenosti

Enoročajne žage

Nega dreves

2.4 h

Prof. mot. žage < 80 cm³

Kmetijstvo, sečnja, krajinarstvo

3.7 h

Prof. mot. žage > 80 cm³

Težka sečnja

3.7 h

Trimerji

Krajinarstvo

4.0 h

Motorne kose

Vzdrževanje cest, krajinarstvo

3.5 h

Obrezovalniki grmovja

Krajinarstvo

3.5 h

Pihalniki

Občine

3.0 h

Robilniki

Krajinarstvo

3.0 h

Rezalniki (ročni)

Gradbeništvo

1.0 h

Rezalniki (vpeti)

Gradbeništvo

1.0 h

Opomba! Navedena tipična dnevna izpostavljenost je bila ocenjena v testih pod dejanskimi pogoji dela. V 90% vseh pregledanih načinov rabe je bila dnevna izpostavljenost krajša kot so navedene vrednosti v tabeli. Predvideva se, da je za preostalih 10% pregledanih načinov rabe čas izpostavljenosti daljši. Zato je zelo pomembno, da se specifična dela skrbno analizirajo, da se ugotovi ali je čas izpostavljenosti daljši.Tabela 2 - Časovna zaporedja

Zaporedje delovnih načinov za motorne žage in ostalo motorno ročno orodje kot opisano v CEN (evropski odbor za harmonizacijo standardov) - Tehničnem poročilu “Smernice za oceno izpostavljenosti tresljajem, ki se prenašajo preko rok na podlagi informacij proizvajalca stroja”.

Tip stroja

Prosti tek

Nazivni obrati

Maks. obrati

enoročajne žage

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. mot. žage < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Prof. mot. žage > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Trimerji

1/2 T

1/2 T

Motorne kose

1/2 T

1/2 T

Obrezovalniki grmovja

1/5 T

4/5 T

Pihalniki

1/7 T

6/7 T

Robilniki

1/2 T

1/2 T

Rezalniki (ročni)

1/7 T

6/7 T

Rezalniki (vpeti)

1/7 T

6/7 T