Kalkulator tresljajev

Za izračun vrednosti ob dnevni 8h daily izpostavljenosti, A(8), dodajte vaš proizvod in čas rabe, vključno z odmori, vzdrževanjem, dolivanjem goriva itd.

Akumulirana dnevna izpostavljenost tresljajem m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Dnevna izpostavljenost tresljajem je pod nivojem za ukrepanje. Dodatni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti niso potrebni.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Dnevna izpostavljenost tresljajem nad nivojem za ukrepanje. Povečana nevarnost obolenj za uporabnika povezanih s tresljaji. Glej Husqvarnina priporočila in Direktivo 2002/44/ES kot vodilo za zmanjšanje tveganja zaradi izpostavljenosti tresljajem.
A(8) > 5.0 m/s²
Dnevna izpostavljenost tresljajem presega mejno vrednost. Skrajšajte delovni čas in/ali uporabite stroj z nižjim nivojem tresljajev.