Izdelki in inovacije

Nevtralno je za nas naravno

Re-Power – ogljično nevtralno gorivo

Narava je kraj, kjer preživimo večino svojega časa, zato je skrb za ljudi in okolje za nas nekaj povsem naravnega. Nova alkilatna goriva Husqvarna Re-Power za 2-taktne in 4-taktne motorje z obnovljivo vsebino zagotavljajo čistejše zgorevanje v 2- in 4-taktnih motorjih v primerjavi z običajnim bencinom.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

Kako gorivo Re-Power vpliva na okolje?

Goriva za motorje z notranjim zgorevanjem med uporabo ustvarjajo emisije CO2. S sistemom Re-Power del emisij CO2 prihaja iz obnovljivih surovin, kar zmanjšuje ogljični odtis v primerjavi z običajnim alkilatnim gorivom.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Kako se lotimo teh vprašanj?

Z zmanjšanjem emisij zmanjšujemo vpliv CO2. A to ni dovolj. Glede ogljično nevtralnega odtisa želimo biti drugačni.

V sodelovanju s podjetjem First Climate Market AG kupujemo kupone na podlagi projekta za ogljično nadomestilo v vetrni elektrarni v Indiji. Projekt je certificiran v skladu z mehanizmom čistega razvoja in zlatim standardom.

Windmill

Kako daleč smo?

Ponosni smo, da so naša goriva Re-Power za 2-taktne in 4-taktne motorje podnebno nevtralna. Narediti je treba še veliko, vendar je to korak naprej.

Družba Husqvarna se zavzema za zmanjšanje ogljičnega odtisa na območjih, na katera lahko vplivamo. Naša pobuda za podnebno nevtralnost je veliko več kot zmanjšanje emisij ogljika in spoštovanje svetovnih standardov. Prisotna je v vsem, kar počnemo – nizkoogljična družba zahteva ekipno prizadevanje vsakega člena verige.

Xplorer Solid outdoors forest

Pogosta vprašanja

Družba Husqvarna se zavzema za zmanjšanje ogljičnega odtisa na območjih, na katera lahko vplivamo. Današnje stranke želijo izdelke z nizkim ogljičnim odtisom, ki podpirajo njihova prizadevanja, da postanejo ogljično nevtralne. Zaposleni imajo raje delodajalca, ki se zavzema za varstvo okolja, vlagatelji pa v portfeljih naložb analizirajo podnebna tveganja. Zato obstaja veliko dobrih razlogov, da se podjetja vključijo v pobude za zaščito podnebja.

Ogljični odtis je opredeljen kot skupne emisije, ki jih povzroči posameznik, organizacija ali izdelek, izražene kot ekvivalent ogljikovega dioksida. V večini primerov skupnega ogljičnega odtisa ni mogoče natančno izračunati zaradi neustreznega poznavanja podatkov in zapletenih interakcij med postopki prispevanja.

Na splošno je največji odtis goriva povezan s fazo uporabe. Emisije ogljika nastajajo tudi med pridobivanjem surovin, proizvodnjo in distribucijo goriva. S povečanjem vsebnosti obnovljivih virov goriva se med njegovo uporabo zmanjšujejo fosilni izpusti.

Ogljični kupon je finančna merska enota, ki organizacijam in posameznikom omogoča, da podprejo prehod v nizkoogljično prihodnost. Vsakič, ko projekt potrdi zmanjšanje, izogibanje ali uničenje ene metrične tone ogljikovega dioksida, se ustvari en ogljični kupon. Ko emisije zmanjšamo na minimum, je nakup ogljičnih kuponov še en način za podjetje, da ukrepa glede podnebnih razmer izven svojega območja vpliva.

Eno ogljično nadomestilo pomeni kompenzacijo za izpust ene tone ogljikovega dioksida (CO2) v ozračje s preprečevanjem vnosa tone ogljikovega dioksida v ozračje drugje (na primer z vlaganjem v obnovljivo energijo) ali z odstranitvijo ene tone CO2, ki je že izpuščena (na primer s podpiranjem sajenja dreves).

Ogljično nadomestilo se meri v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida (Co2e). Ena tona ogljičnega nadomestila pomeni zmanjšanje ene tone ogljikovega dioksida ali njegovega ekvivalenta v drugih toplogrednih plinih.

Kjotski protokol je sankcioniral nadomestila kot način, da vlade in zasebna podjetja zaslužijo kupone za ogljik, s katerim se lahko trguje na trgu. Kjotski protokol je vzpostavil mehanizem čistega razvoja (CDM), ki potrjuje in meri projekte za zmanjševanje ogljika, da zagotovi, da prinašajo pristne koristi in so resnično "dodatne" dejavnosti, ki jih sicer ne bi izvajali.

Zlati standard ali zlati standard za globalne cilje je standard in program za certificiranje logotipov za nevladne projekte za zmanjšanje emisij v okviru mehanizma čistega razvoja (CDM). Izdaja in upravlja ga neprofitna fundacija Gold Standard Foundation s sedežem v Ženevi v Švici.

Standardi so bili vzpostavljeni tako, da kupcem zagotavljajo, da so zmanjšanja emisij, ki jih ustvari določen projekt, resnična, merljiva in dodatna. Verodostojni standardi zagotavljajo visokokakovostne, neodvisno preverjene ocene zmanjšanja emisij, ki jih povzroči projekt.

Alkilatna goriva Husqvarna Re-Power za 2-taktne in 4-taktne motorje.

Uporablja se poraba energije (izmerjena moč), ocenjena med življenjsko dobo določenega izdelka. Ta poraba energije se pomnoži s koeficientom ogljikovih izpustov, značilnim za državo uporabe. Za gorivo Re-Power se na liter pomnoži z emisijskim faktorjem za bencin. Vsota je enaka ogljikovim izpustom enega litra bencina.

Vključena je faza uporabe goriva. Ogljični odtis proizvodnje ali distribucije ni vključen.

First Climate Markets AG je vodilni ponudnik obnovljivih virov energije, ogljičnih nadomestil in rešitev za upravljanje voda. Podjetje podpira zasebne in javne organizacije po vsej Evropi, azijsko-pacifiški regiji in obeh Amerikah pri doseganju njihovih podnebnih in trajnostnih razvojnih ciljev z razvojem in zagotavljanjem rešitev za zeleno energijo, izračunom, zmanjšanjem in izravnavo emisij ogljika ter razvojem strategij za upravljanje voda.

Trajnostnost

Več o naši zavezi k trajnostnosti

Več