O gozdu

  • 560XP
    O gozdu

    Nega dreves in ohranjanje narave - naravni del sodobnega gozdarstva

    Gozd je preveč dragocen, da o njem nebi razmišljali dolgoročno. Zaradi tega ne samo, da bi nega dreves in ohranjanje narave lahko bila - ampak morata - biti del sodobnega gozdarstva.