Salesman image

No Image Available

Zadovoljni ali povrnemo kupnino!

GarancijaZadovoljstva

PRAVILA sodelovanja v akciji “Garancija zadovoljstva”

1                 SPLOŠNO

Ta pravila določajo pogoje za sodelovanje v akciji »Garancija zadovoljstva«, katere predmet so robotske kosilnice Husqvarna Automower (v nadaljevanju akcija). »Garancija zadovoljstva« pomeni pravico kupca (kot je spodaj opredeljen), da vrne kupljeni izdelek pooblaščenemu trgovcu, pri katerem ga je kupil, le-ta pa mu v zameno vrne kupnino, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo ta pravila. »Garancija zadovoljstva« nima nobene zveze z garancijo za brezhibno delovanje stvari.

1.1 V akciji lahko sodelujejo potrošniki, fizične osebe, ki so na dan uveljavljanja zahtevka starejše od 18 let, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju kupec(ci)).

1.2 V akciji lahko na posamezno gospodinjstvo sodelujeta največ dva (2) akcijska izdelka, pri čemer izraz »gospodinjstvo« pomeni eno ali več oseb, ki prebivajo skupaj na istem naslovu. Vsak račun se lahko predloži samo enkrat.

1.3 Akcije ni možno kombinirati z darilnimi boni, doplačili, ugodnostmi ali akcijskimi popusti trgovca.

2              IZVEDBA AKCIJE

2.1 Akcija zajema vse robotske kosilnice Husqvarna Automower t.j. kosilnice s št. artikla 967 64 54-12, 967 67 29-12, 967 67 30-12, 967 67 31-12, 967 67 33-12, 967 65 01-12, 967 67 32-12, 967 67 34-12 in modele iz zaloge, letnik 2017: 967 64 59-12, 967 64 60-12, 967 64 61-12, 967 64 62-12, 967 64 63-12, 967 64 64-12 (v nadaljevanju akcijski izdelek(ki)). Akcija ne zajema instalacijskega materiala in stroška instalacije.

2.2 Akcija velja za vse akcijske izdelke, ki jih kupijo sodelujoči kupci v času od 1.03.2018 do vključno 15.11.2018 (v nadaljevanju: čas nakupa) pri pooblaščenih trgovcih v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v akciji.

Akcija traja od 1.03.2018 do vključno 15.12.2018 (v nadaljevanju: čas trajanja akcije), ki je zadnji dan za uveljavljanje pravice do vračila kupnine.

2.3 Sodelujoči kupci lahko v času trajanja akcije v roku 30 dni od datuma nakupa vrnejo kupljen akcijski izdelek in prejmejo povrnjeno celotno kupnino, v kolikor so izpolnjeni pogoji po teh pravilih. Če je zadnji dan 30 dnevnega roka dan, ko prodajalna ni odprta, rok za vračilo kupnine poteče na prvi naslednji delovni dan.

2.4   Vračilo akcijskega izdelka kupec opravi tako,

  • daga vrne v prodajalno, v kateri ga je kupil, in sicer v originalni embalaži, vključno z vso dobavljeno originalno dodatno opremo (vključno s polnilno postajo), a brez instalacijskega materiala, ki ni sestavni del originalne embalaže izdelka;
  • izpolni obrazec za vračilo akcijskega izdelka ter
  • trgovcu predloži originalni račun, iz katerega je razvidno, da je bil izdelek kupljen v času trajanja akcije. Trgovec originalni račun obdrži, razen če kupec zahteva njegovo vračilo. V takem primeru kupec izroči trgovcu tudi kopijo računa, trgovec pa na originalu označi, da je bila kupnina v akciji povrnjena.

Trgovec, ki vrnjen akcijski izdelek prevzame, opravi temeljit pregled izdelka in v kolikor je vrnjen izdelek v stanju, ki ne kaže uporabe v nasprotju z navodili oz. namenom akcijskega izdelka, trgovec kupcu vrne celotni znesek kupnine, vključno z DDV, ki je izkazan z računom, pod pogojem, da je bil tak znesek v celoti plačan.

V kolikor trgovec sumi, da je bil akcijski izdelek uporabljen v nasprotju z navodili oz. namenom, tak izdelek od kupca prevzame in ga da v pregled usposobljenemu serviserju, da ga le ta podrobneje pregleda.

Mnenje serviserja je dokončno in zavezujoče. Če pooblaščeni serviser ugotovi, da je kupec upravičen do vračila kupnine, ga mora trgovec takoj obvestiti in mu kupnino vrniti v gotovini. V nasprotnem primeru trgovec kupcu vrne kupljen akcijski izdelek. Kupec je izdelek dolžan prevzeti pri trgovcu na svoje stroške najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni.

V primeru vrnitve stroja in s tem vrnitve kupnine, kupec ni upravičen do povrtnitve stroškov instalacijskega materiala in stroškov instalacije.

3                 IZKLJUČITEV IZ AKCIJE

3.1 V akciji ne morejo sodelovati kupci, ki kršijo ta pravila, navedejo nepravilne osebne podatke in/ali poskušajo večkrat sodelovati v tej akciji, kot je določeno s temi pogoji.

3.2 V primeru, da obstoja razlog za izključitev iz akcije, in se tak razlog ugotovi po vračilu kupnine, je družba Husqvarna Austria upravičena do povrnitve vrednosti vrnjene kupnine.

 

4                 VAROVANJE PODATKOV

4.1 Kupec dovoljuje, da Husqvarna Austria GmbH uporabi  z njegove strani prostovoljno navedene osebne podatke izključno za izvedbo akcije in v skladu s smernicami družbe Husqvarna Austria GmbH s področja varovanja podatkov ter veljavnimi predpisi. Trgovci, katerim kupec posreduje svoje osebne podatke, so pooblaščeni le za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov, upravljavec osebnih podatkov pa je Husqvarna Austria GmbH.

Husqvarna Austria GmbH podatkov ne bo posredovala nobeni tretji osebi, hranila pa jih bo največ dvanajst (12) mesecev.  

5              RAZNO

5.1 Husqvarna Austria GmbH lahko iz utemeljenih razlogov po svoji prosti presoji z javnim obvestilom, ki ga v svojih prodajalnah objavijo vsi sodelujoči pooblaščeni trgovci, hkrati pa je objavljeno na spletni strani www.husqvarna.com/si akcijo predčasno zaključi ali spremeni ta pravila. Sprememba učinkuje z dnem objave.

5.2  Za ta pravila velja slovensko pravo. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

5.3   Za tolmačenje teh pravil je pristojen direktor družbe Husqvarna Austria GmbH ali od njega imenovana oseba.

5.4  Ta pravila bodo objavljena na spletni strani www.husqvarna.com/si ves čas trajanja akcije in še najmanj 30 dni po koncu akcije. Dokumentacijo v zvezi z vrnjenimi izdelki hrani družba Husqvarna Austria GmbH v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi, ki veljajo zanjo.

 

Po preteku zgoraj navedenih rokov bo dokumentacija uničena v skladu s pravili družbe Husqvarna Austria GmbH glede ravnanja z listinami.

Husqvarna Austria GmbH

28. junij 2018