5 Let garancije Automower®

Sedaj imate možnost, da za vaš novi Automower® podaljšate garancijski rok iz 2 let na 5 let pri privatni uporabi in garancijski rok iz 1 leta na 3 leta pri profesionalni uporabi.

Pogoj za podaljšano garancijo je letni servis – opravljen pri enem od pooblaščenih slovenskih Husqvarna prodajalcev.
Podaljšano garancijo je možno koristiti samo v Sloveniji.

Garancija vključuje pri privatni uporabi v 1. in 2. letu in pri profesionalni uporabi v 1. letu vse nadomestne dele in vso delo vključno z baterijami a izključuje potrošni material. Pri privatni uporabi v letu 3, 4 in 5 ter pri profesionalni uporabi v letu 2 in 3 so vključeni v garancijo vsi nadomestni deli in vso delo brez baterij in potrošnega materiala.

Iz garancije so izključene poškodbe, ki so nastale zaradi malomarnosti, vandalizma ali naravnih katastrof.

Podaljšana garancija velja za vse modele Husqvarna Automower®, ki so bili kupljeni od 2018 naprej.