Automower NERA wire free installation - web use only
Instruktioner och guider

Husqvarna Automower® – installationsguide för virtuella gränser

Maximera klipparens potential genom att säkerställa korrekt installation i trädgården. Här är vår enkla steg-för-steg-guide och en instruktionsvideo som hjälper dig att installera din robotgräsklippare utan begränsningskablar.

Steg 1. Se till att du har allt du behöver

Innan du påbörjar installationen av din robotgräsklippare med Husqvarna EPOS™ Plug-in och referensstation ska du se till att du har allt som behövs:

Tre olika paket som innehåller

 1. robotgräsklipparen
 2. Husqvarna EPOS™ Plug-in
 3. EPOS™ RS1-referensstationen.

Innan du kan börja klippa måste klipparen laddas och uppdateras med den senaste programvaran. Se därför till att du befinner dig nära ett eluttag. Om du har en 310E NERA eller 320 NERA måste du ha tillgång till Wi-Fi eftersom dessa modeller inte har mobilanslutning. Du behöver också en Torx T20-skruvmejsel för att kunna installera EPOS™ Plug-in på klipparen.

Steg 2. Ladda ner Automower® Connect-appen

Ladda ner Automower® Connect-appen från App Store eller Google Play. När du har laddat ner appen registrerar du dig och skapar ett Husqvarna-konto.

Steg 3. Montera laddstationen. Laddstationen levereras i två delar som måste monteras.

 1. Öppna luckan och fäst laddstationens huvuddel.
 2. Anslut laddningskabeln till strömförsörjningskabeln och dra genom den från laddstationens baksida.
 3. Sätt gummigenomföringen på plats, anslut en kabel till laddstationen och anslut den andra till laddningskabeln.
 4. Stäng luckan och anslut strömförsörjningskabeln till ett eluttag. Om allt har gjorts rätt blinkar laddstationen blått. Om den blinkar rött ska du kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration

Steg 4. Ladda och starta klipparen

Placera klipparen i laddstationen. Klipparen slås på automatiskt och börjar ladda. 

Steg 5. Parkoppla klipparen med appen

Tryck på styrhjulet om klipparen är i standbyläge (PIN-kod 1234) och följ instruktionerna i appen. Klipparens laddningsstatus visas i appen. Om du har en 310E NERA eller 320 NERA får du inte hoppa över Wi-Fi i det här steget. Hoppa inte heller över parkoppling via molnet i appen (detta gäller alla Automower®-modeller).

OBS! Om du redan har monterat Plug-in i det här steget kanske den inte parkopplas. Stäng av klipparen och koppla bort Plug-in-kabeln från klipparen. Låt den vara frånkopplad, slå på klipparen och testa att parkoppla igen.

Steg 6. Fäst EPOS™ Plug-in

 1. Stäng av klipparen
 2. Dra försiktigt klipparens toppkåpa uppåt och ta bort den
 3. Lossa skruvarna med Torx T20-skruvmejseln och ta bort plastkåpan
 4. Ta bort det vattentäta plastlocket på kabeln från klipparen och anslut EPOS™ Plug-in-sladden
 5. Använd samma skruvar för att montera EPOS™ Plug-in
 6. Sätt fast toppkåpan på klipparen
 7. Slå på klipparen

En programvaruuppdatering startar och kan ta en stund (ibland upp till en timme). Det här steget kräver inte att du använder appen eller har telefonen nära klipparen. Under tiden kan du gå vidare till nästa steg och placera referensstationen.

Virtual installation illustration
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration

Steg 7. Konfigurera referensstationen

Hitta den bästa platsen för referensstationen, med fri sikt mot himlen och helst nära ett eluttag. Referensstationen är väderbeständig och kan lämnas utomhus året runt. Det är viktigt att den är kvar på samma ställe när de virtuella gränserna har skapats, så vi rekommenderar inte att den monteras på en flaggstång. Klipparen behöver inte vara i referensstationens siktlinje för att kunna klippa. När du har hittat den bästa platsen monterar du referensstationen och ansluter den till ett eluttag. Referensstationen behöver lite tid för att ansluta till satelliterna. Detta kan ta upp till 15 minuter och när en lampa lyser med fast grönt sken på referensstationen är processen klar. Nu är den klar att parkopplas med klipparen. Följ EPOS™-konfigurationsstegen i Automower® Connect-appen.

Virtual installation illustration
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration

Steg 8. Placera ut laddstationen

 1. Om du inte redan har gjort det är det dags att hitta den bästa platsen för laddstationen, helst nära ett eluttag. Stationen måste placeras så att dockningspunkten kan placeras i ett öppet område med fri sikt mot himlen (inte under träd eller tak). Dockningspunkten är en virtuell punkt, vanligtvis placerad 1–2 m framför laddstationen, som visar klipparen var laddstationen är. Det är endast dockningspunkten som behöver fri sikt mot himlen, inte själva laddstationen. Anslut laddstationen till ett vägguttag på 100–240 V.
 2. Öppna appen och låt klipparen hitta en dockningspunkt framför laddstationen. Appen hjälper dig med installationen.

Steg 9. Skapa virtuella gränser

Referenspunkterna släpps längst fram till vänster på klipparen. Gränserna ska inte placeras nära trädstammar om trädkronan är bredare än 4 m. Satellittäckningen ändras under året allteftersom träden tappar sina löv eller växer.

 1. Gå till kartavsnittet i appen och välj Lägg till > Arbetsområde för att skapa de virtuella gränserna. Använd appDrive-funktionen för att fjärrstyra klipparen medurs runt gräsmattan. När du kör klipparen släpper du punkter i hörn eller kurvor för att skapa gränsen. Det viktiga är var du anger referenspunkter, inte hur du tar dig mellan dem. När du har skapat gränsen kan du redigera punkterna i appens kartvy.
 2. För personligt anpassad zonhantering kan du skapa avgränsade zoner för att förhindra att klipparen kör i vissa områden. Skapa dessa i appens kartdel genom att välja Lägg till > Avgränsad zon. Därefter fjärrstyr du gräsklipparen moturs runt det aktuella området för att skapa en avgränsad zon. Tryck på KLAR för att ansluta den sista punkten till den första.
 3. Om laddstationen är placerad utanför arbetsområdet behöver du skapa en transportväg för att styra klipparen från arbetsområdet till laddstationens dockningspunkt. Skapa dessa i appens kartdel genom att välja Lägg till > Transportväg. Se till att transportvägens startpunkt är placerad minst 1 m inom arbetsområdet. Om du har flera arbetsområden måste varje arbetsområde ha en egen transportväg till laddstationen.
Virtual installation illustration
Virtual installation illustration

Steg 10. Ställ in ett schema i appen och börja klippa

Nu är du redo att börja klippa gräsmattan och kan ställa in ett schema för bekväm, regelbunden klippning. I appen finns ytterligare tips och information som hjälper dig att optimera klipparen, vilket både sparar tid och hjälper dig att få den perfekta gräsmattan dygnet runt.