Instruktioner och guider

Så här pratar du med Automower® via Amazon Alexa

Det här är en lista över de röstkommandon som du kan använda när du kommunicerar med Automower® via Amazon Alexa. Försök att undvika bakgrundsljud och tala naturligt och tydligt.

För att göra det här …Säg …AlternativÅtgärd
Starta/Återuppta/Fortsätt”Alexa, ask Automower® to start” (”Alexa, säg åt Automower® att starta”)Du kan också använda orden ”resume” (”återuppta”) eller ”continue” (”fortsätt”)Automower® återupptar klippningen enligt schemat. Om den inte är schemalagd klipper den inte förrän nästa schemalagda start.
Pausa”Alexa, ask/tell Automower® to stop” (”Alexa, säg åt Automower® att stoppa”)Du kan också använda ”pause” (”pausa”)Automower® pausar på sin aktuella plats.
Parkera”Alexa, ask/tell Automower® to park” (”Alexa, be Automower® att parkera”)Du kan också använda ”return home” (”återvänd hem”), ”go back home” (”åk tillbaka hem”) eller ”take a break” (”ta en paus”).Automower® parkerar tills nästa schemalagda körning.
Parkera tills vidare”Alexa, ask/tell Automower® to park until further notice” (”Alexa, säg till Automower® att parkera tills vidare”) minusknappen (–)Automower® parkerar, väntar på nästa kommando och ignorerar scheman.
Status”Alexa, ask Automower® about status” (”Alexa, fråga Automower® om status”)Du kan också använda ”what it is doing” (”vad gör den”), ”to check status” (”kolla status”) eller ”what is Automower® up to?” (”vad gör Automower®?”) för att kontrollera status.Visar aktuell status och vad Automower® gör just nu. (ingen batteriinformation)
Hjälp[I sitt sammanhang] ”Jag behöver lite hjälp”Du kan också använda ”help” (”hjälp”) eller ”what can I do” (”vad kan jag göra”) minusknappen (–)

Frågor och svar: Husqvarna Automower® och smart hemintegration

För närvarande är Husqvarna Automower® X-line-modeller och modeller utrustade med ett Automower® Connect Kit de enda produkterna du kan ansluta till Google Home eller Amazon Alexa.

Nej, inte i nuläget.