PGE Suburban garden​
Nyheter och media

Få vet hur de kan öka den biologiska mångfalden i sin trädgård – men många svenskar vill lära sig mer

Få svenskar vet hur de ska göra för att öka den biologiska mångfalden i sin trädgård, men hela 60 procent vill lära sig mer. Svenskarna ligger samtidigt i topp bland europeerna när det gäller att odla ätbara grönsaker och växter samt undvika kemiska bekämpningsmedel i sin trädgård. Det visar en undersökning som Husqvarna har låtit genomföra i åtta europeiska länder.

I undersökningen ”Biodiversity – Category behavior and awareness study” ställdes frågor kring hur den egna trädgården påverkar den biologiska mångfalden och hur stor kunskap man har i ämnet. Frågorna ställdes till trädgårdsägare mellan 30 - 65 år i maj i år i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Frankrike. Tyskland stack ut som det land där överlägset flest har kunskap och intresse och anpassar sin trädgård för att bli en dröm för växter och djur. Danmark utmärker sig som det land med lägst kunskap och minst agerande för att öka den biologiska mångfalden.

Den åtgärd som de flesta svenskar gör för att öka den biologiska mångfalden är att odla ätbara frukter och grönsaker (62 procent av de tillfrågade odlar hemma). Andra vanligast är att undvika kemiska bekämpningsmedel i trädgården (60 procent). Var fjärde trädgårdsägare är medveten om betydelsen av biologisk mångfald men de flesta inte alls vet vad det innebär. Mer än hälften hävdar att de vet vad de borde göra men har begränsad kunskap, men tredjedel har ingen aning. Enbart 15 procent tycker att aspekten är viktig när de planerar sin trädgård medan 44 procent av svenskarna tror att deras egen trädgård kan bidra till biologisk mångfald.

– Det finns en stark koppling mellan människors medvetenhet om biologisk mångfald och vad de gör i sin trädgård för att öka den. Vi svenskar skulle kunna bli väldigt mycket bättre genom att lära oss mer. Vi hoppas att vår studie blir en väckarklocka, säger Karolina Zenk, marknadschef på Husqvarna Sverige.

Tio tips på hur du skapar biologisk mångfald i din trädgård
  1. Spara träd och buskar. De är viktiga livsmiljöer för många insekter.
  2. Klipp gräset på dagen. Då undviker du att skada nattaktiva djur och insekter.
  3. Tillåt ogräs. Många arter som vi ser på som ogräs är viktiga för pollinatörer och också viktiga livsmiljöer för många insektarter.
  4. Bli självförsörjande. Ju mer självförsörjande du är när det gäller egenodlad frukt och grönsaker desto bättre för den biologiska mångfalden.
  5. Var en god värd. Erbjud bostäder genom att sätta upp fågelholkar och insektshotell.
  6. Odla många olika typer av växter. Odla allt från små blommor till buskar och stora träd och se till att blomningen sprids ut under säsongen.
  7. Undvik trädgårdsbelysning. Det kan störa nattaktiva djur som fladdersmöss men även växter.
  8. Lämna kvar lite löv. Nedfallna löv och kvistar blir naturlig gödning och bidrar till den biologiska mångfalden.
  9. Använd miljövänliga produkter. Undvik konstgjorda bekämpningsmedel och konstgödsel i din trädgård.
  10. Låt gräset växa. Klipp gräset med måtta och låt det växa vilt på utvalda platser i trädgården.

Läs hela undersökningen ”Biodiversity – Category behavior and awareness study” som Husqvarna låtit genomföra.

Biodiversity infographic SE

För mer information kontakta:

Karolina Zenk
Marknadschef, Husqvarna Sverige
+46 70 664 70 59
karolina.zenk@husqvarnagroup.com