Book shelves
 1. Stolen
 2. Bokhyllan
 3. Rekommenderade produkter
Instruktioner och guider

En snabbguide till motorsågssnideri

Den ädla och snabbt växande konsten motorsågssnideri sträcker sig tillbaka till den gamla konsten träsnideri. Den moderniserades under 1950-talet av de första motorsågskonstnärerna.

Stolen

Teddy bear
 1. Börja med att bestämma stolens höjd. Den avgörs av var de två inledande lutande snitten möts.
 2. Gör motsvarande snitt i 90 graders vinkel jämfört med de första. Detta ställer in tjockleken på benen.
 3. Skär rakt ner på alla sidor för att rensa barken från benen.
 4. Vänd på stolen och gör ett lutande snitt för att få önskad ryggstödsvinkel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme längst ned för sätet.
 5. Sista snittet: Lägg ner stolen på sidan och skär rakt in, precis mot föregående snitt – och du är klar!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 1 (Next Web Crop)
Steg 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 2 (Next Web Crop)
Steg 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 3 (Next Web Crop)
Steg 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 4 (Next Web Crop)
Steg 4
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 5 (Next Web Crop)
Steg 5
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Chair 6 (Next Web Crop)
Klart!

Bokhyllan

Book shelves
 1. Börja med att såga stocken i fyra långa ”tårtbitar”.
 2. Gör ett snitt i mitten av stocken med samma teknik som du skulle använda för att fälla ett träd: Ett snitt rakt in från sidan och det andra något lutat uppifrån och ner. Den nedre hyllan är gjord av två enkla snitt från sidan, bestämning av hylldjupet, och ett sista snitt för att ta bort den inre delen.
 3. Gör ett par hack längst upp i stocken.
 4. Använd en mejsel, eller ett liknande verktyg, för att flisa ut det återstående träet – och du är klar!
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 1 (Next Web Crop)
Steg 1
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 2 (Next Web Crop)
Steg 2
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 3 (Next Web Crop)
Steg 3
Illustration Use Chainsaw Carving Guide - Shelf 4 (Next Web Crop)
Steg 4

Innehållet i den här artikeln tillhandahålls av Husqvarna och är endast till för din personliga information och inspiration. Den är inte avsedd att användas som vägledning för tillverkningsprocesser eller andra kommersiella ändamål. Innehållet i denna artikel är endast schematiskt och inte lämpligt att fungera som en konstruktionsguide, inte heller ger det någon form av råd gällande styrka och uthållighet. Användning av informationen i den här artikeln sker på egen risk. Varken Husqvarna eller dess dotterbolag ansvarar för eventuella felaktigheter i innehållet, eller för åtgärder som vidtas i enlighet med detta. Husqvarna friskriver sig uttryckligen från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, om riktigheten i det innehåll som tillhandahålls eller om informationens lämplighet för något ändamål. Under inga omständigheter ska Husqvarna hållas ansvarigt för direkta, indirekta, straffbara skador eller följdskador som uppstår till följd av eller i samband med användning av eller oförmåga att använda denna inspirationsartikel.

Innan du använder motorsågen ska du läsa instruktionsboken noggrant och alltid använda rekommenderad skyddsutrustning.