Välkommen till framtidens kommersiella skötsel av grönytor

En autonom klippningslösning från Husqvarna som förändrar sektorn för kommersiell skötsel av grönytor. Den enorma områdeskapaciteten innebär att robotgräsklipparen CEORA™ är en fantastisk nyhet för alla proffs på grönytor. Systematisk gräsklippning och virtuella gränser producerar enastående resultat och enklare skötsel av större grönytor än någonsin tidigare. Dessutom erbjuder denna tystgående utsläppsfria* lösning spännande möjligheter för framtiden. Det är dags att vidga dina vyer och planera för framtiden.

*under användning

CEORA

CEORA™ täcker större grönytor än någonsin

Hos Husqvarna förstår vi behovet av att erbjuda ett stort utbud av flexibla lösningar för dagens proffs på skötsel av grönytor. Och när det gäller större områden såg vi en möjlighet att utveckla något nytt. Något som skulle kunna täcka ett mycket större område än vårt befintliga sortiment, men ändå ge de klippningsresultat du förväntar dig av en robotlösning från Husqvarna. Det är här som Husqvarna CEORA™ kommer in i bilden. Den möjliggör en enorm uppskalning av verksamheten för att uppfylla ökande krav på tid, gräsets kvalitet och hållbarhet.

CEORA

Systematisk gräsklippning producerar ett vinnande resultat

Systematisk klippning längs parallella spår innebär att CEORA™ är lika effektiv oavsett om du hanterar fotbollsplaner eller andra stora grönytor. Du kan även definiera arbetsområden och skapa ett schema där olika tider och olika gräshöjder mellan 20 och 70 mm anges. Schemalägg ett område för en morgonklippning och ett annat för eftermiddagsklippning med en annan klipphöjd. Regelbunden, systematisk klippning med hög precision ger perfekt resultat när du bara klipper en liten mängd varje gång.

Flexibel och krångelfri zonhantering

CEORA™ är en toppmodern autonom gräsklippningslösning som styrs av Husqvarna EPOS-teknik. Exakt satellitnavigering med virtuella gränser eliminerar krångel med fysiska kablar. Snabba definitioner av arbetsområden och uteslutna zoner möjliggör optimal användning av gräsmattan, medan luftning underlättas utan risk för skador på kablar. Robotgräsklipparen kör mellan arbetsområden på definierade transportvägar, medan tillfälliga uteslutna zoner kan skapas för mer flexibel skötsel av grönytor.

Fleet Services CEORA in app

Storskalig gräsvård med hög precision. Nu inom räckhåll.

Numera är det helt naturligt att använda mobil teknik för att hålla sig ansluten till verksamheten. Och med CEORA™ har du fullständig kontroll direkt från din smartphone. Det går snabbt och enkelt att styra och definiera klippningsområden eller ändra schemat för skötsel av grönytor. Husqvarna Fleet Services™ möjliggör övervakning och lokalisering på en karta för fullständig kontroll och stöldskydd.

CEORA
Tystgående, utsläppsfri klippning
Husqvarna skapar fantastiska upplevelser som ger alla möjlighet att njuta av större grönytor på ett säkert sätt, utan buller eller föroreningar. Och CEORA™ tar detta flera steg längre. Den är lätt och batteridriven, vilket minskar koldioxidavtrycket jämfört med åkgräsklippare, tack vare låg energiförbrukning och utan direkta utsläpp när den används.
En uppdaterad ren maskin
CEORA™ hålls uppdaterad med den senaste programvaran via FOTA (Firmware Over The Air), medan enkelt underhåll och enkel hantering möjliggörs genom klippaggregatets ergonomiska serviceläge. Klippaggregatet kan lutas för enkel åtkomst vid utbyte av knivdiskar och för enkel rengöring.
CEORA
Planera för framtiden
CEORA™ är först och främst en robotgräsklippare. Men det är bara där berättelsen börjar. Vår vision är att möjliggöra hållbar skötsel av grönytor på lång sikt. Därför har vi utformat en utbytbar främre enhet som kan göra det möjligt att montera tillbehör som exempelvis ett fairway-kit eller en linjemålare i framtiden.
CEORA
Täcker mer mark för mindre
När du klipper varje dag ger CEORA™ den bästa kvaliteten på ytor på upp till 25 000 m2. Klippningsfrekvensen minskar i takt med att området blir större. Möjligheten att arbeta på större områden innebär mer kostnadseffektiv gräsklippning och en betydande hållbar fördel för alla typer av proffs på skötsel av grönytor.

Få mer information om CEORA™!

CEORA™ – Expertförväntningar

Simeon Liljenberg - Planansvarig på Friends Arena
Stefan Cårebo - Anläggningskonsulent på Svenska Fotbollförbunder
Göran Tyrsing - Kanslichef/CEO på Swedish Greenkeepers Association

CEORA™ – Hantera stora grönytor

En modern idrottsanläggning är en perfekt plats för CEORA™ att visa upp sina mångsidiga färdigheter. Med kapacitet för en yta på ca 25 000 m2 per dag kan den hantera flera fotbollsplaner på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt. Daglig vård ger en frodig och tät gräsmatta som passar perfekt för idrott och golf och grönytor som används mycket ofta klipps med hög känslighet. CEORA™ gör det lätt för all markpersonal hantera verksamheten och underhåll på distans medan de är fokuserade på andra uppgifter för att förbättra gräskvaliteten ytterligare. Slutresultatet är en hållbar vinnande situation för hela klubben.

CEORA™ kan klippa dygnet runt på större gräsytor och arbeta tyst på definierade områden utan att hamna i vägen för spelare. Premiumkvalitet uppnås på halvgrova och sportområden med hjälp av aktiva hjulborstar som sprider ut gräsklipp effektivt, vilket ger ett jämnt resultat utan gräsklumpar. När optimal gräslängd behöver uppnås på större områden kan CEORA™ schemaläggas för att klippa tre gånger i veckan på en yta på ca 50 000 m2. Den är dessutom en praktisk långsiktig tillgång för alla idrotts- eller golfklubbor tack vare framtida uppdateringar av programvaran.

Den enorma områdeskapaciteten och hållbara funktioner innebär att CEORA™ är en perfekt investering för anläggningar och kommuner som strävar efter att uppfylla sina mål avseende utsläpps- och ljudnivåer. Dessutom ger utbytet av manuell gräsklippning mot en robotlösning som kan täcka ytor på upp till 75 000 m2 två gånger i veckan möjligheten att göra stora kostnadsbesparingar vad gäller arbete och utrustning. Nya flexibilitets- och prestandanivåer är också möjliga tack vare skötsel av grönytor med hjälp av virtuella gränser.

CEORA Next Web Crop

CEORA™ – Systemet

Modulärt system med två drivenheter

Den nya robotgräsklipparen CEORA™ är ett modulärt system där du väljer den kombination av drivenheter som passar din verksamhet på bästa sätt. En innovativ delad design omfattar en drivenhet och en främre enhet. Drivenheten 546 har högsta klippstyrka och största totala kapacitet, ca 50 000 m2 under en tvådagarsperiod. Drivenheten 544 har formidabel klippningskapacitet på ca 40 000 m2 under en tvådagarsperiod.

CEORA Razor 43M
CEORA™ razor 43M
CEORA™ har ett klippaggregat med 15 höghastighetsknivar av stål som är monterade på tre knivdiskar. Enkelt underhåll och enkel hantering möjliggörs av klippaggregatets ergonomiska serviceläge. Aggregatet kan lutas för enkel åtkomst vid byte av knivdiskar.
CEORA and CS4
Laddstation CS4
En batteriladdstation krävs för att driva CEORA™. Laddstationen levereras utrustad med en enhet för strömförsörjning.
CEORA Active wheel brushes
Aktiva hjulborstar
Ett av flera praktiska tillbehör till CEORA™ är en uppsättning aktiva hjulborstar. Dessa är ständigt aktiva för att minska ansamling av gräs på hjulen och bidrar också till att skapa en optimal gräsmatta utan gräsklumpar.
EPOS Reference Station
EPOS-referensstation
Det krävs en referensstation för användning med Husqvarna EPOS (Exact Positioning Operating System). Den hanterar signaler mellan produkten och satellitsystemet. EPOS-referensstationen är kompatibel med andra Husqvarna EPOS-robotgräsklippare.

Historien bakom CEORA™

Vidga vyn över grönytorna

Pär Forsman, produktansvarig för CEORA™, är mycket nöjd med hur EPOS-tekniken kan skapa virtuella gränser och leverera snabbare och mer effektiv systematisk klippning än någonsin tidigare. Detta kommer att frigöra mycket tid för framtidens förvaltare av grönytor.

Testar framtiden
Robin Birberg, som är testingenjör på Husqvarna Robotic Lab, berättar om ett innovativt och omfattande testprogram som ger en inblick i hur nästa generations CEORA™-teknik fungerar.
En spännande nyhet för Husqvarna
Sascha Menges, som är chef för Husqvarna Division, berättar om de enorma möjligheter som en banbrytande produkt som CEORA™ erbjuder för den kommersiella skötseln av grönytor.
Formar framtidens design
Rajinder Mehra, som är chef för varumärkesdesign på Husqvarna, betonar hur viktig den unika konstruktionen hos CEORA™ är och hur den kan bidra till förbättrad funktion och fler möjligheter i framtiden.