Instruktioner och guider

Husqvarna Automower® – robotgräsklippare med installation av begränsningskabel

Maximera klipparens potential genom att säkerställa korrekt installation i trädgården. Här är vår steg-för-steg-guide med en instruktionsvideo som är lätt att följa och vägleder dig under installationen av en begränsningskabel.

Videoguide

En enkel videoguide om hur du installerar en Husqvarna-robotgräsklippare med begränsningskablar. Klicka här för att få hjälp med installation utan begränsningskabel.
Husqvarna Nyhetsbrev

Registrera dig för 10% rabatt på din första beställning!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Steg 1. Hämta Automower® Connect-appen

Hämta Automower® Connect-appen från AppStore eller GooglePlay. När appen har hämtats ska du registrera dig och skapa ett Husqvarna-konto. Logga in på Husqvarna-kontot i appen och välj din klippare.

Steg 2. Parkoppla klipparen med appen

Slå på klipparen och följ anvisningarna i appen. Obs! Om klipparens batteri är svagt ska du slutföra detta efter steg 4.

Steg 3. Placera ut laddstationen

Välj den bästa platsen för laddstationen. Den måste placeras på en plan och jämn yta med ett öppet område framför sig. Anslut strömförsörjningens lågspänningskabel till laddstationen och strömförsörjningen och anslut sedan strömförsörjningen till ett 100–240 V eluttag. För modellerna Automower® Aspire R4 och Automower® 320 NERA: Om du vill att robotgräsklipparen ska hämta och installera nya uppdateringar av programvaran automatiskt måste laddstationen vara placerad i ett område med Wi-Fi-åtkomst.

Illustration Use Quick Guide image

Steg 4. Ladda klipparen

Koppla in laddstationen, placera klipparen i den och slå på den för att ladda. Du kan se information i appen om att klipparen laddas.

Quickguide illustration: plug in charging station

Steg 5. Lägg ut begränsnings- och guidekabeln

Lägg ut begränsningskabeln längs gräsmattans ytterkant så att den bildar en slinga runt arbetsområdet. Använd kartonglinjalen som du hittar längst upp på gräsklipparkartongen för att mäta det optimala avståndet för att lägga kabeln runt gräsmattans kant, och när du skapar öar runt hinder, t.ex. ett träd.

Lägg kabeln:

  • 10 cm från hinder som är lägre än 1 cm, t.ex. en gång
  • 30 cm från hinder med 1–3,5 cm höjd, t.ex. en rabatt
  • 35 cm från hinder som är högre än 3,5 cm t.ex. en vägg.
Lägg kabeln så den bildar en ögla på den plats där guidekabeln senare ska anslutas för att säkerställa att det finns tillräckligt mycket kabel för att ansluta den till guidekabeln. Sätt fast kabeln i marken med märlorna som medföljer installationskitet.
 
Dra guidekabeln från laddstationen över gräsmattan till den del på begränsningsslingan där anslutningen ska göras. Undvik att lägga kabeln i snäva vinklar. Se videon för mer information.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Steg 6. Anslut begränsningskabeln och guidekabeln till laddstationen

Guidekabeln leder robotgräsklipparen till avlägsna områden på gräsmattan och hjälper klipparen att hitta laddstationen så snabbt som möjligt. Dra guidekabeln under laddstationen, minst 1 m rakt ut från laddstationens framkant.
 
Obs! Automower® Aspire™ R4 måste ha en guidekabel installerad och den måste installeras på undersidan av laddstationens bottenplatta med hjälp av de tre klämmorna.
 
Öppna kontaktdonen och lägg kabeländarna i försänkningarna på respektive don.
Tryck ihop kontaktdonen med en tång. Klipp sedan av överflödig begränsningskabel. Klipp 1–2 cm ovanför kontaktdonen.
 
Tryck fast kontaktdonen på kontaktstiften som är märkta L (vänster) och R (höger) i laddstationen. Det är viktigt att höger kabel ansluts till höger kontaktstift och vänster kabel till vänster kontaktstift. Sätt fast kontaktdonet på kontaktstiftet som är märkt GUIDE på laddstationen.
Quickguide illustration: attach wires to charging station

Steg 7. Anslut guidekabeln till begränsningskabeln

Klipp av begränsningskabeln med en avbitare, vid mitten på den ögla som skapades i steg 5. Anslut guidekabeln till de två ändarna på den avklippta begränsningskabeln med hjälp av den medföljande skarvkopplingen. Pressa ihop skarvdonet helt med en tång. En grön lampa ska lysa med fast sken på laddstationen. Se lampans olika statusvärden och vad de indikerar nedan:
 
Grönt fast sken – stark signal på begränsningsslinga.
Grön blinkande lampa – ECO-läget är aktiverat.
Blå blinkande lampa – fel i begränsningsslingan.
Röd blinkande lampa – fel i laddstationens antenn.
Rött fast sken – fel på kretskortet eller felaktig strömkälla till laddstationen. Felet bör åtgärdas av en auktoriserad servicetekniker.
Gul blinkande lampa – (endast Automower® Aspire™ R4) funktionsfel i guidekabeln.
Illustration Use Automower Installation Quick Guide (Next Web)

Steg 8. Ställ in ett schema i appen och börja klippa

Nu är du redo att börja klippa gräsmattan. Slå på klipparen och ange din PIN-kod. Appen tillhandahåller ytterligare tips och information som hjälper dig att optimera klipparen, vilket sparar tid och hjälper dig att få den perfekta gräsmattan dygnet runt.
 
För Automower® Aspire™ R4 kan du se mer information i snabbguiden som finns under ”Bruksanvisningar och illustrerade komponentlistor
Automower 305/310 Mark II/315 Mark II with AMC screenshot schedule

Uppkoppling

Det finns olika sätt för klipparen att ansluta till Automower® Connect-appen. Beroende på vilken modell du har kan du ansluta via en eller flera av de följande metoderna.
  • Bluetooth för uppkoppling inom 30 m avstånd från klipparen.
  • Wi-Fi för uppkoppling var som helst medan klipparen är ansluten till Wi-Fi.
  • Mobilnät för uppkoppling var som helst.
Mer information finns i den fullständiga bruksanvisningen i Automower® Connect-appen eller på Husqvarna.com/se.