Förbereda trädgården för hösten

Att förbereda trädgården för hösten är egentligen att ta ut lite av våren i förskott: allt du gör nu slipper du göra sen, när ljuset kommer tillbaka. Så passa på att rensa bort gamla växter och ogräs, ge gräsmattan lite extra kärlek – och plantera det du vill ska blomma i vår.

När dygnstemperaturen sjunkit till 5 grader, klipp gräset till 5 cm längd – den så kallade 5-regeln. En bra minnesregel för att förbereda trädgården för hösten.
Att förbereda trädgården för hösten och vintern är inte så märkvärdigt, även om det handlar om lite mer än att ställa undan trädgårdsmöblerna. Det är nu du ska räfsa och städa undan den gångna trädgårdssäsongen och samtidigt lägga grunden för nästa. Faktum är att hösten är den bästa perioden för att plantera nya växter och förbereda vårbruket och nästa säsong.

Höstgrävning, ett sätt att förbereda trädgården

Att höstgräva rabatter och trädgårdsland innebär att du gräver upp och syresätter jorden och gör den mindre kompakt. Det gör också att du får bort en del ogräs, särskilt om du satsar på att få bort så mycket som möjligt av ogräsets rotsystem. Se också till att rensa trädgårdslandet på gamla grönsaker och blommor. Ruttnande grönsaker är kalasmat för skadeinsekter som kan vålla stora problem nästa odlingssäsong. Passa gärna på att gräva ner kompostjord eller löv i trädgårdslandet eller rabatten. Då förbättrar du jorden även på längre sikt.
Person som gräver med trädgårdsspade för att förbereda trädgården för hösten.
När du höstgräver rabatter och trädgårdsland syresätter du jorden. Det är ett bra sätt att förbereda trädgården för hösten.

 

Gräv om komposten också, när du ändå är igång...

Har du en kompost är det bra att gräva lite i den innan den fryser för vintern. Är komposten torr kan du vattna lite. Men var försiktig när du börjar gräva – igelkottar övervintrar gärna i komposter och kan mycket väl ha lagt sig till rätta för sin vintersömn.

Räfsa löv – eller klipp ner dem

Har du mycket löv på gräsmattan kan du antingen räfsa upp dem och lägga dem på komposten, eller så klipper du ner dem med gräsklipparen. Då blir de, tillsammans med gräsklippet, utmärkt gödning för gräsmattan. Har du ekar i trädgården bör du undvika att lägga eklöv på din vanliga komposthög – de bryts ner långsamt och innehåller garvsyra som många växter inte gillar. Lägg dem på en separat kompost, eller gräv ner dem runt dina rhododendronbuskar som trivs i sur jord.

Har du löv i rabatter och under buskar och häckar kan du låta dem ligga kvar. De bidrar till att förbättra jorden när de bryts ner.
Att förbereda trädgården för hösten är egentligen att ta ut lite av våren i förskott: allt du gör nu slipper du göra sen, när ljuset kommer tillbaka. Så passa på att rensa bort gamla växter och ogräs, ge gräsmattan lite extra kärlek – och plantera det du vill ska blomma i vår.

Höstgödsla och förbered mot mossangrepp

Under hösten kan det börja växa mossa i gräsmattan, så en bra idé är att sprida ut mossmedel under september-oktober. Under senhösten börjar gräset att förbereda sig för vintern och då är gödsel speciellt avsett för hösten en bra hjälp. Höstgödsel innehåller inte kväve utan kalium, som hjälper gräs och växter att klara kylan bättre.

Klippa gräset? Ha koll på 5-regeln

När det är 5 grader i genomsnittlig dygnstemperatur slutar gräset att växa för att hålla sig på samma längd tills värmen kommer tillbaka. Det går bra att klippa en sista gång för säsongen (eller att låta robotgräsklipparen jobba), men låt inte gräset bli kortare än 5 cm. Då kan det få svårt att klara sig igenom vintern. Grässtråna är en spegelbild av rotsystemet och ju längre rötter, desto lättare för gräset att överleva.

 


Träd på rad med skydd mot gnagare för att förbereda trädgården för hösten.
Skydda dina träd mot gnagare genom att sätta till exempel ett plastnät runt stammen – ett enkelt sätt att förbereda trädgården för hösten.

Hösten – bästa tiden att plantera

Tänker du plantera större växter, som buskar eller träd, är hösten den bästa tiden. Det är högre luftfuktighet, det är blötare i marken och växterna går in i sin vila. Ofta är det dessutom billigare att köpa växter på hösten. Se bara till att du gräver ordentliga gropar så att växterna får en chans att rota sig ordentligt. Annars finns risken att de fryser när tjälen kommer.

Viktigt att förbereda sig mot gnagarattacker

Under vintern är det vanligt att hungriga harar och rådjur letar mat i trädgårdarna. Har du fruktträd eller andra träd du är rädd om bör du sätta dit gnagskydd i form av ett plastnät eller liknande runt stammen, helst innan snön kommer. Sätt det som ett rör runt trädet – luftutrymmet mellan skydd och stam försvårar för harar och andra gnagare att bita sig igenom och skada trädet.

Att förbereda trädgården för hösten är en bra start på våren

Om du följer de här tipsen har du skaffat dig ett bra utgångsläge när våren kommer och allt tar fart igen. Då har du gjort mycket av det tunga och kanske trista jobbet och kan helt ägna dig åt det som är roligt med att ha trädgård!

7 sätt att förbereda trädgården för hösten

1. ”Höstgräv” – luckra upp jorden i rabatter och trädgårdsland
2. Räfsa upp löv från gräsmattan – men låt dem gärna ligga kvar i rabatter och under buskar och häckar
3. Rensa trädgårdslandet från gamla grönsaker och blommor
4. Om du gödslar, se till att använda höstgödsel utan kväve
5. Tillämpa 5-regeln när du klipper gräset sista gången
6. Hösten är bästa tiden att plantera större växter som buskar och träd
7. Skydda dina träd mot gnagare – sätt plastnät runt stammen för att stoppa hare och rådjur

 

Liknande artiklar

 • Husqvarna Garden Harmony Cat
  Trädgårdsskötsel

  Vad irriterar oss med våra grannar?

  De oskrivna trädgårdsreglerna - Sena trädgårdsfester eller en högljudda gräsklippare. De flesta av oss känner igen känslan – och ljuden – från en störande granne.

 • Battery scarifier S138i
  Trädgårdsskötsel

  Danskar och norrmän visar mest hänsyn

   De oskrivna trädgårdsreglerna - Vi vill gärna tro att vi är så lika i de nordiska länderna. Men vi har faktiskt olika när det kommer till att ta hänsyn till grannarna.

 • SoMe Your Personal Space
  Trädgårdsskötsel

  Många störs av oväsen sent på kvällen

  De oskrivna trädgårdsreglerna - Det är en vacker sommarkväll. Du har precis satt dig utomhus och ska börja äta. Grannen startar en högljudd gräsklippare.