Husqvarnas garantipolicy

Husqvarna Skog och trädgård garanterar att alla produkter av märket Husqvarna fungerar. Husqvarna reparerar eller ersätter kostnadsfritt alla delar med fabriksdefekter som visar sig till följd av felaktig installation eller defekta delar, om åtgärden utförs av en verkstad som auktoriserats av Husqvarna under garantiperioden.

Produkten godkänns för reparation under garantin åt den ursprungliga köparen vid normal användning och underhåll under garantiperioden om ett köpbevis bifogas. Upphör genast att använda produkten om du upptäcker ett fel på den. Kontakta i stället omgående en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare. Lämna in produkten i det skick den hade när felet uppstod.

Garantiperioder

Konsumenter – 24 månader för maskinprodukter och tillbehör.

Professionella användare - 12 månader för maskinprodukter och tillbehör.

2 års garanti på professionella motorsågar

Vår långa erfarenhet, kompetens och förtroende för utförandet av våra produkter är försäkrad genom vår 2 års garanti.

Under den 2-åriga garantiperioden kommer Husqvarna reparera eller ersätta, produkter eller delar av nedan angivna produkter, inköpta efter den 1 januari 2019 som är defekta på grund av felaktig material eller utförande vid normal användning och underhåll. Detta görs utan extra kostnad.

Professionella motorsågar som omfattas av 2 års garanti:

543XP543XPG545545 MARK II545G MARK II550XP550XPG550XPG Triobrake550XP MARK II550XPG MARK II560XP560XPG562XPG565572XP572XPGT525T540XP II