Rätt förberedelse


Våra 7 bästa tips för säker, effektiv trädkvistning

Vid arbete med motorsågar är kvistning vanligen den åtgärd som kräver mest tid och ansträngning. Med andra ord har du mycket att vinna på att lära dig en bra teknik.

Om du är nybörjare på kvistning ska du arbeta långsamt och metodiskt och öka tempot gradvis. Kom alltid ihåg: om du börjar bli trött i ryggen kan det tyda på att du behöver finslipa tekniken. Här följer några grundläggande regler för säker, effektiv kvistning.

1. Rätt höjd


Den bästa arbetshöjden vid kvistning är när trädet är placerat från midjehöjd till knähöjd. Du kan åstadkomma rätt arbetshöjd genom att försöka fälla ett träd så att det faller över andra fällda träd, stockar, stenar eller upphöjningar i terrängen. Kom ihåg att böja knäna – inte ryggen.


Om du är nybörjare på kvistning ska du arbeta långsamt och metodiskt och öka tempot gradvis. Kom alltid ihåg: om du börjar bli trött i ryggen kan det tyda på att du behöver finslipa tekniken. Här följer några grundläggande regler för säker, effektiv kvistning.

2. Stadigt och säkert


Stå stadigt på stammens vänstra sida med fötterna isär i 45 graders vinkel mot stammen. Arbeta med sågen nära kroppen och stå stadigt i två riktningar. Se till att du har tillräcklig räckvidd så att du så långt som möjligt kan undvika den riskabla åtgärden att flytta fötterna vid kvistning.


3. Håll en låg nivå


I syfte att undvika olyckor är det viktigt att inte lyfta motorsågen längre från stammen än nödvändigt. Bär motorsågen så lite som möjligt och använd den som hävarm med sågkroppen vilande på stammen eller ditt ben. Kvistning är enklare och mer effektiv med ett kort svärd (13"–15").


Limbing trees

4. Kontrollerade rörelser


Undvik att hålla svärdet på stammens andra sida när du flyttar fötterna. Kedjan måste vara statisk när du förflyttar dig. Håll sågen i båda handtagen när du förflyttar dig korta sträckor, aldrig bara i det bakre handtaget. Om du förflyttar dig längre sträckor ska du aktivera kedjebromsen och bära sågen i det främre handtaget.

5.Tänk på kastrisken


Undvik att såga med svärdets spets. Du måste alltid hålla dina tummar och fingrar runt handtagen vid kvistningsarbete. Använd en svärdslängd som är anpassad för trädets dimension.

6. Undvik fastklämning


Fastställ hur grenarna är spända och såga på grenens motsatta sida där det är mindre troligt att svärdet kläms fast under grenens vikt. Om du är osäker sågar du grenen stegvis, från den yttre delen in mot stammen.

7. Bromsa före borttagning av grenar


Låt motorsågen vila på stammen medan du avlägsnar grenar och ved med högra handen. Släpp sedan gasreglaget och gasreglagespärren och aktivera kedjebromsen. Om motorsågen är utrustad med TrioBrakeTM är det ännu enklare att aktivera kedjebromsen innan grenarna avlägsnas.

Sågning nedåt så att kedjan försöker dra sågen mot stammen kallas sågning med dragande kedja. Sågning underifrån så att kedjan försöker skjuta sågen mot dig kallas sågning med skjutande kedja.

Kvistning av olika sidor av stammen

  1. Vid kvistning av den högra sidan ser du till att stå på stammens vänstra sida. Låt sågen vila mot stammen med svärdet på högra sidan. Såga med skjutande eller dragande kedja. Stöd ditt högra ben mot stammen för extra balans.
  2. Vid kvistning av toppen låter du svärdet vila på stammen. Såga med skjutande kedja. Placera ditt högra ben mot sågkroppen. Såga från undersidan så att kedjan försöker skjuta sågen mot dig. Det här kallas sågning med skjutande kedja.
  3. Vid kvistning på vänster sida balanserar du sågen mot stammen och ett ben. Såga med dragande eller skjutande kedja.

Liknande artiklar

  • 550 XP
    Rätt förberedelse

    Trädfällning - Fälla träd framgångsrikt med 6 steg

    Vid fällning av träd är det viktigt att ha rätt arbetsteknik. Det här gäller inte bara i syfte att skapa en säker arbetsmiljö, utan även för att vara mer effektiv i arbetet.