Användning


Så här startar du motorsågen

Tro det eller ej, men "hur startar jag motorsågen" är en vanlig fråga (eller åtminstone en vanligt förekommande Google-sökning) bland motorsågsanvändare. I den här guiden har vi sammanställt några tips om hur du förbereder sågen för arbete.

Det finns två korrekta sätt att starta motorsågar: på marken eller med sågen fastklämd mellan benen. Oavsett vilken startmetod du väljer ska du komma ihåg att kedjebromsen alltid ska vara aktiverad. Många motorsågsmodeller kan startas i vad som kallas halvgasläge. Om bromsen inte är aktiverad vid start av en av dessa modeller kan kedjan rotera.

Kallstart

  1. Aktivera kedjebromsen.
  2. Om modellen är utrustad med ett dekompressionsreglage trycker du på det.
  3. Aktivera choken. Om sågen är utrustad med en bränslepump trycker du på gummiblåsan några gånger tills bränsle syns inuti och därmed flödar in i förgasaren.
  4. Start på marken: Sätt högra foten i det bakre handtaget och håll stadigt i det främre handtaget med vänstra handen. Start med sågen placerad mellan benen: Placera det bakre handtaget mellan dina lår och bakom ditt högra knä. Håll det främre handtaget stadigt med vänster hand.
  5. Dra i starthandtaget med höger hand. Upprepa tills motorn startar.
  6. Tryck på choken (halvgas) och dra tills sågen startar.
  7. Gör ett snabbt gaspådrag så att motorn går på tomgång och släpp sedan kedjebromsen.

Varmstart

När motorn är varm startar den utan choken. Följ instruktionerna ovan men bortse från de punkter som handlar om chokereglaget. Om det är svårt att starta motorn kan du låta motorn gå på halvgas. Du kommer åt halvgasfunktionen genom att först aktivera chokereglaget helt och sedan flytta tillbaka reglaget.

Liknande artiklar