Om skogen


Trädvård och naturskydd – en naturlig del av det moderna skogsbruket

Skogen är alldeles för värdefull för att inte ingå i ett långsiktigt perspektiv. Därför inte bara bör – utan måste – träd- och skogsvård vara en del av modernt skogsbruk.

Skogen är hem åt både djur och växter. Den tillhandahåller trä och andra resurser och är dessutom en viktig rekreationsplats för oss. Vi på Husqvarna hoppas att många generationer efter oss ska få samma chans som vi att njuta av skogen. När vi avverkar träd måste vi därför ta hänsyn inte bara till alla de djur och växter som lever i skogen, utan även till de människor som vistas i den, som till exempel jägare och friluftsmänniskor. Det här är extra viktigt när man avverkar i närheten av tätbefolkade områden.
Limbing in the forest

Ansvarsfull planering

När man planerar att avverka ett trädbestånd ingår både avverkningsplaner och miljöskyddsplaner. Miljöhänsynen skiljer sig åt mellan olika länder och skogstyper. Ta reda på föreskrifterna och rekommendationerna för ditt land genom att fråga skogsstyrelsen och miljömyndigheterna.

Liknande artiklar