Om skogen

  • 560XP
    Om skogen

    Trädvård och naturskydd – en naturlig del av det moderna skogsbruket

    Skogen är alldeles för värdefull för att inte ingå i ett långsiktigt perspektiv. Därför inte bara bör – utan måste – träd- och skogsvård vara en del av modernt skogsbruk.