Bränslepip

Adapter

Adapter

För montering av Husqvarna bensinpip på 5 l Husqvarna miljövänliga engångsdunk.

80,00 kr inkl. moms