HUSQVARNA 592 XP®: SKÄRKAPACITET I TOPPKLASS!

För att uppnå bra resultat behöver du kunna jobba effektivt. Din effektivitet avgörs av din skicklighet, din erfarenhet – och hur effektiva verktyg du använder. Den här effektiviteten – och dess hastighet, skärpa och kraft – mäts i skärkapacitet. Ju högre skärkapacitet, desto bättre resultat. Det handlar om produktivitet, om yrkesstolthet och om att skapa förutsättningar för bästa tänkbara arbetsdag. Tester har visat att nya Husqvarna 592 XP® ger skärkapacitet i toppklass – nästan 5 % vassare än konkurrenterna.

VAD ÄR SKÄRKAPACITET?
Skärkapacitet är ett mått som används för att beskriva hur effektivt och snabbt en motorsåg klarar sin huvudsakliga uppgift — att såga genom trä. Skärkapaciteten hos en motorsåg är direkt kopplad till användarens kapacitet. Ju högre skärkapacitet, desto högre effektivitet. Det innebär att du kan få mer gjort på kortare tid, vilket i sin tur ökar vinsten för verksamheten.

HUR MÄTER VI DETTA?
Vi mäter skärkapaciteten genom noggranna tester i en halvautomatiserad testrigg där sågen monteras i det främre och bakre handtaget och sedan trycks genom stockarna med full gas. Tre tallstockar staplas ovanpå varandra, och mätningarna görs vid sågning genom en del av en stock med ett specifikt tvärsnitt, en stock på 30 x 30 cm. Resultatet baseras på den tid det tar för en såg att såga igenom en stock med ett visst tvärsnitt och mäts i cm2/s.

TESTER AV TREDJE PART
För att säkerställa obestridliga resultat har vi anlitat en oberoende utomstående testaktör, RISE SMP – Swedish Machinery Testing [https://www.ri.se/en/smp-swedish-machinery-testing].

TEST AV HUSQVARNA 592 XP® och STIHL MS 661 C-M
Jämförelsetesterna utfördes av RISE SMP på deras anläggning i Umeå. Syftet med testen var att fastställa skillnaden i skärkapacitet mellan Husqvarna 592 XP® och STIHL MS 661 C-M, och det utfördes med sex olika produktpar i originalutförande.

SKÄRUTRUSTNING
Vid testerna användes respektive tillverkares vanligaste skärutrustning.

Husqvarna:

  • –Svärd – 24-tums X-Tough™ RSN, 1,5 mm bredd
  • –Kedja – 24-tums X-CUT™ C85
  • –Förblandad bensin – Husqvarna XP® POWER
  • &Sågkedjeolja – Husqvarna Premium-kedjeolja (mineralbaserad)

STIHL:

  • –Svärd – 25-tums Rollomatic-E RSN, 1,6 mm bredd
  • –Kedja – 25-tums 36RS
  • –Förblandad bensin – STIHL 2T MOTOMIX
  • &Sågkedjeolja – STIHL SynthPlus (mineralbaserad)

 

RESULTAT: SKÄRKAPACITET I TOPPKLASS
Vid jämförelse av testresultaten drogs slutsatsen att Husqvarna 592 XP® har 4,6 % högre skärkapacitet än STIHL MS 661 C-M.