Uppdatering om åtgärd av fel på vissa Automower®

2021-07-03

Vi har tidigare* informerat om att ett parti kretskort med en bristfällig komponent orsakat fel på vissa av våra nya Automower®. Problemet uppkommer först efter installation och en tids användning ute hos kund och då inte i den reguljära kvalitetskontrollen. Globalt nådde cirka 20 000 robotgräsklippare (motsvarande mindre än en produktionsvecka) slutkunder innan problemen fullt ut identifierats och tillräckliga åtgärder kunde vidtas.

I Sverige rör det sig om cirka 3 000 - 4 000 av dessa som nått konsumenter. Olika återförsäljare och kunder i olika regioner har drabbats i varierande grad. Trots att vi agerade snabbt, bland annat genom att pausa produktion för att fokusera på åtgärder, tog det i vissa fall för lång tid innan återförsäljare fick rätt information och förutsättningar att åtgärda produkter före leverans.

Nya kretskort för reparation motsvarande tre fjärdedelar av volymen av berörda robotgräsklippare är nu levererade. Tyvärr innebär den globala bristen på elektroniska komponenter att det tar längre tid än önskat att åtgärda samtliga felaktiga produkter. Vi och våra återförsäljare har detta som vår absolut högsta prioritet och alla tillgängliga komponenter går till produkter som behöver åtgärdas.

”Vi beklagar djupt de problem som denna situation orsakat både för konsumenter och återförsäljare som köpt våra produkter. Även om de felaktiga robotgräsklipparna utgör en mycket begränsad andel av Husqvarna-koncernens årliga försäljning är varje missnöjd kund eller återförsäljare en för mycket och vi förstår att vi inte mött alla kunders och återförsäljares förväntningar i det här fallet. Vi arbetar nu hårt för att åtgärda de återstående produkterna tillsammans med våra kompetenta återförsäljare och kommer utvärdera den här situationen, se över våra processer och göra allt vi kan för att återvinna förtroendet hos de kunder och återförsäljare som drabbats”, säger Henric Andersson, VD och koncernchef.

Se här för mer information