Så tycker grannen om ditt trädgårdspysslande

2018-03-31

Grannarnas gräsklippare, motorsågar och trimrar låter och kring det finns en viss irritation, speciellt bland unga. Det visar en ny internationell undersökning. Däremot kommer sannolikt oljud i våra trädgårdar framöver att minska, för enligt samma undersökning ökar intresset för batteridrivna, tysta trädgårdsprodukter. 

Husqvarna som är världsledande inom skogs-, park- och trädgårdsprodukter ville veta hur mycket eller lite vi egentligen störs när trädgårdsmaskinerna drar igång i grannskapet – och passade samtidigt på att undersöka hur stort vårt behov av tystare alternativ är.

Hur toleranta vi är när det kommer till grannarnas maskindrivna trädgårdspysslande skiljer sig en hel del mellan olika länder. Känsligast visar sig fransmännen vara, 74 % stör sig på arbetande trädgårdsmaskiner, jämfört med Storbritannien där det är en betydligt lägre siffra: 54 % och i USA där det bara är 46 %. I Sverige är det 64 % som irriterar sig på när grannens motorer låter.

Trädgårdsetiketten skiljer sig också en del åt mellan länderna. I USA och Frankrike är det helt i sin ordning att köra igång gräsklippare och andra motordrivna maskiner redan klockan 9.00 på morgonen, medan vi i Sverige väntar till åtminstone klockan 10.00. Mer eniga är man om när det är dags att göra kväll, det är klockan 20.00 som gäller för alla utom för de franska husägarna som parkerar sina maskiner senast klockan 18.00.

Att börja diskutera med grannarna om de oskrivna reglerna inte följs är vi däremot lite tveksamma till. Mest raka rör kör man med i Frankrike och Tyskland där 39 % resp. 33 % har konfronterat grannar som bullrar för mycket. Lite mer försiktiga med att klaga är amerikanarna (17 %), engelsmännen (18 %) och svenskarna (20 %).

Slutsatsen av denna undersökning visar dessutom att det är de unga husägarna som är minst toleranta när det gäller störande ljud. Bland husägare i åldern 70–79 år är det 65 % som inte tyckte att de stördes av buller från grannarnas trädgårdsmaskiner, medan det bland de yngre husägarna mellan 20 och 29 år bara är 40 % som inte ansåg sig störda.

Framöver får vi förmodligen se helt andra siffror inom temat då intresset för batteridrivna och mer tysta trädgårdsmaskiner ökar. I undersökningen svarade nämligen hela 70 % att de kan tänka sig att deras nästa gräsklippare kommer att vara icke bensindriven. Det får ses som en naturlig utveckling då dagens batteridrivna produkter är i nivå med de bensindrivna när det kommer till kvalitet och kapacitet. Sortimentet av batteridrivna produkter ökar också ständigt och idag har Husqvarna bra batteridrivna alternativ oavsett om du tänker klippa gräset, trimma kanterna eller klippa häcken.

Här kan du läsa mer om Husqvarnas batterisortiment för trädgården: https://www.husqvarna.com/se/produkter/batteri-serien/

Undersökning kring trädgårdsbuller genomfördes av Opeepl där 2 000 personer från fem länder deltog.


Ladda ner pressrelease som PDF

 

Presskontakt

Jenny Backryd
PR
jenny.backryd@husqvarnagroup.com
+46 36 14 66 18