1/1
Gräsklinga

Gräsklinga 3-tandad

Produktvariant

Produktbeskrivning

För frodigt, grövre gräs men ej för vedartad växtlighet. Perfekt för röjning av sly och grovt gräs.