Uputstva i vodiči

Kako koristiti duvač lišća

Husqvarna duvač je sjajan pomoćnik za brzo čišćenje bašte od lišća. Ne duvajte vazduh u pravcu predmeta kao što su zidovi, veliko kamenje, vozila i ograde. Ako radite unutar uglova, duvajte iz ugla ka centru radne oblasti. U suprotnom, otpaci mogu da vam uleću u lice. Ne usmeravajte mlaznicu duvača ka osetljivim biljkama.

Brz vodič za korišćenje duvača
  1. Isplanirajte posao i izaberite dobro mesto za gomilanje lišća.
  2. Najpre očistite prostor oko živih ograda i zgrada. Tako kasnije lakše prikupljate svo lišće na jedno mesto.
  3. Radite od spolja ka unutra, i ka izabranom mestu za gomilanje, bočnim pokretima, stvarajući cik-cak šablon dok prilazite centru.
  4. Ako prikupljate lišće ispred sebe na uzanom potezu, pomerajte izduvnu cev ispred sebe po putanji u obliku slova U. Na taj način se liše naduvava na sredinu slova U.