Upotreba


Kako da pokrenete vašu testeru

Verovali ili ne, ali “kako da upalim testeru?” je često pitanje (ili bar često po Google pretragama) među korisnicima testere. U ovom uputstvu smo spojili i neke savete kako da pripremite vašu testeru za rad.

Postoje dva ispravna načina da pokrenete testeru: na zemlji ili sa testerom među nogama. Nije važno koji metod paljenja da izaberete, ne zaboravite da kočnica lanca uvek mora da bude aktivna. Mnogi modeli testera može da se pokrene u, takozvanom, položaju na pola gasa. Ukoliko kočnica nije aktivna kada pokrećete jedan od ovih modela, lanac može da se rotira.

Pokretanje hladnog motora

 1. Aktivirajte kočnicu lanca.

 2. Ako je model opremljen komandom dekompresije – pritisnite je.

 3. Aktivirajte saug. Ako je testera opremljena sa Air Purge/primerom, pritisnite dugme nkoliko puta dok gorivo ne bude vidljivo unutar njega i na taj način uđe u karburator.

 4. Pokretanje na zemlji: Vaše desno stopalo postavite na zadnju ručku a prednju ručku čvrsto držite vašom levom rukom. Pokretanje testere između nogu: Zadnju ručku stavite između između vaših butina i iza desnog kolena. Čvrsto držite prednju ručku levom rukom.

 5. Povucite ručku startera desnom rukom. Ponavljajtedok se motor ne pokrene.

 6. Pritisnite saug (pola gasa) i povlačite starter dok se testera ne pokrene.

 7. Ubrzajte motor a zatim otpustite kočnicu lanca.

Pokretanje toplog motora

Kada je motor vreo, pokrenuće se bez sauga. Pratite uputstva iznad, ali zanemarite tačke vezane za saug. Ukoliko se motor teško pokreće, primenite pola gasa. Funkciji pola gasa možete da pristupite ako prethodno aktivirate saug, zatim komandu vratite nazad.

Povezani artikli

 • Upotreba

  Kako da pokrenete Husqvarna motornu testeru koja se drži odozgo

  Setite se da uvek pratite sve mere predostrožnosti kada pokrećete svoju Husqvarna motornu testeru. Kočnica lanca mora biti uključena kako bi umanjila rizik od povreda. Nikada da pokrećite motornu testeru ako vodilica, lanac i poklopac nisu postavljeni kako treba. U suprotnom slučaju, kvačilo može da ispadne i da izazove ozbiljne povrede. Postavite uređaj na čvrstu podlogu. Pobrinite se da ste osigurali stopala i da lanac nije u kontaktu ni sa čim. Udaljite ljude i životinje dalje od područja u kojem radite.