Bezbednost

 • 562XP - EU, Spainish Image
  Bezbednost

  Ostanite sigurni i zagrejani – oprema za testere koja vam je potrebna za početak

  Kada se radi o sigurnosnoj odeći i opremi, rrazličita pravila i propisi važe u svakoj državi. Ali bez obzira gde se nalazili, ova lista stavki će poboljšati vašu sigurnost u radu sa motornim testerama.

 • 562XP
  Bezbednost

  Bezbednosne karakteristike testere

  Rad sa testerom može da bude opasan posao. Ali ukoliko pratite nekoliko osnovnih preporuka, moći ćete da se oslobodite bilo kakve nesigurnosti i potpuno se skoncentrišete na zadatak.