O šumi


Nega drveća i zaštita prirode - prirodan deo modernog šumarstva

Šuma je suviše dragocena da ne mislimo na nju iz duge perspektive. Zbog ovoga, briga o drveću i zaštita prirode ne da bi trebalo – već mora – da bude deo modernog šumarstva.

Šuma je stanište biljaka i životinja, vredan dobavljač drva i drugih resursa, kao i mesto gde dolazimo da odmorimo um. Husqvarna se nada da će mnoge nadolazeće generacije imati istu šansu da iskuse šumu kao što imamo mi danas. Kada obaramo drveće, prethodno moramo uzeti u obzir ne samo biljke i životinje koje žive u šumi, ali i ljude koji uživaju u njoj, kao što su lovci i ostali entuzijasti. Ovo je posebno važno kada sečemo blizu gusto naseljenih područja.
Limbing in the forest

Odgovorno planiranje

Planiranje seče uključuje i planove obaranja i planove zaštite životne sredine. Ekološki zakoni variraju između različitih zemalja i tipova šuma. Saznajte koji zakoni i preporuke važe u vašoj zemlji kod šumarskih i agencija za životnu sredinu.

Povezani artikli