O šumi

  • 560XP
    O šumi

    Nega drveća i zaštita prirode - prirodan deo modernog šumarstva

    Šuma je suviše dragocena da ne mislimo na nju iz duge perspektive. Zbog ovoga, briga o drveću i zaštita prirode ne da bi trebalo – već mora – da bude deo modernog šumarstva.