Kalkulator vibracija

Da izračunate vrednost standardne 8-satne izloženosti, A(8) dodajte vašim proizvodima i sate korištenja, uključujući i pauze, održavanje, punjenje goriva i sl.

Akumulirana svakodnevna izloženost vibracijama m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Svakodnevna izloženost vibracijama ispod aktivnog nivoa. Nema potrebe za merama smanjivanja izloženosti.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Svakodnevna izloženost vibracijama iznad aktivnog nivoa. Povećava rizik za razvoj bolesti operatera povezanih sa vibracijama. Pogledajte Husqvarna preporuke i Direktive 2002/44/EC za smernice za smanjivanje opasnosti od izlaganja vibracijama.
A(8) > 5.0 m/s²
Svakodnevno izlaganje vibracijama prelazi granicu izloženosti. Smanjite dnevno radno vreme i/ili koristite mašinu sa nižim ekvivalentnim nivoom vibracija.