Condiţii de utilizare

Husqvarna apreciază interesul dvs. pentru compania şi produsele noastre. Vă solicităm şi vă încurajăm să citiţi aceste Condiţii de utilizare înainte de a utiliza Site-ul. Utilizând Site-ul vă angajaţi să respectaţi Condiţiile.

General (Informaţii generale)

Acest site web şi site-urile subordonate acestuia (numite împreună „Site") sunt publicate şi întreţinute de Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH sau companiile, filialele sau sucursalele (denumite împreună HUSQVARNA) din grupul său. Utilizarea Site-ului de către dvs. este supusă unui acord legal între dvs. şi HUSQVARNA (“Acord”). În continuare sunt prezentate condiţiile prezentului Acord („Condiţiile”). Utilizând acest Site confirmaţi că aţi citit, înţeles şi acceptat Condiţiile şi documentele corelate. Este important să citiţi Condiţiile cu atenţie. Dacă nu sunteţi de acord cu Condiţiile şi documentele asociate, nu aveţi dreptul să utilizaţi Site-ul.

Licenţă

În conformitate cu Termenii impuşi prin prezentul acord, HUSQVARNA vă acordă dreptul non-exclusiv, netransferabil, limitat de a accesa, utiliza şi afişa prezentul Site şi materialele de pe acesta. Dvs. sunteţi de acord să nu întrerupeţi sau să încercaţi să întrerupeţi în niciun mod funcţionarea Site-ului.

HUSQVARNA vă autorizează să vizualizaţi şi să descărcaţi informaţiile („Materiale") de pe Site pentru utilizare personală, necomercială, cu excepţia situaţiilor în care se exprimă explicit altfel în Buletinul de ştiri pentru medii sociale Husqvarna. Această autorizare nu reprezintă un transfer al titlului materialelor şi al copiilor materialelor şi este supusă următoarelor restricţii: 1) dvs. trebuie să păstraţi în toate exemplarele descărcate ale materialelor toate informaţiile de copyright şi alte informaţii proprietare conţinute în Materiale; 2) dvs. nu puteţi modifica Materialele în niciun mod şi nu le puteţi reproduce sau afişa public, executa, distribui sau comunica în niciun alt mod în scopuri publice sau comerciale; şi 3) nu trebuie să transferaţi Materialele către nicio altă persoană, numai dacă o înştiinţaţi cu privire la obligaţiile care decurg din prezentul Acord şi aceasta este de acord să le respecte. Dvs. sunteţi de acord să respectaţi toate restricţiile suplimentare afişate pe Site, aşa cum ar putea fi acestea actualizate la anumite intervale de timp.

Garanţiile acordate utilizatorului

Dvs. vă asumaţi responsabilitatea şi garantaţi că utilizaţi Site-ul în conformitate cu aceste Condiţii, inclusiv cu legile şi prevederile prezentului Acord şi că veţi respecta toate politicile şi regulile de utilizare a Site-ului prezente şi viitoare. Dvs. sunteţi de acord că nu veţi utiliza site-ul pentru: (a) a transmite mesaje spam sau nesolicitate; (b) a pretinde că reprezentaţi compania HUSQVARNA sau a vă asuma o identitate falsă sau a permite unui terţ să îşi asume identitatea dvs.; (c) a falsifica anteturi sau a manipula în alt mod identificatorii pentru a masca originea oricărui conţinut transmis prin intermediul site-ului; (d) a vă declara fals legătura cu o persoană fizică sau juridică; (e) a acţiona într-o manieră care afectează negativ abilitatea altor utilizatori de a utiliza site-ul; (f) a vă implica în activităţi care ar putea încălca legile în vigoare, (g) a posta sau transmite orice materiale care încalcă în orice mod drepturile altor persoane sau care sunt ilegale, abuzive, calomniatoare, vulgare sau supărătoare în alt mod sau care conţin reclame sau solicitări referitoare la servicii sau produse sau (h) a colecta sau stoca date personale despre alţi utilizatori, cu excepţia cazurilor în care sunteţi autorizaţi de acei utilizatori în acest sens.

Notificare privind confidențialitatea

Informații despre practicile de confidențialitate ale HUSQVARNA, modul în care colectăm și gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care vă protejăm confidențialitatea pot fi găsite în Politica de confidențialitate HUSQVARNA. Prin utilizarea acestui Site sunteți de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie folosite în conformitate cu Politica de confidențialitate HUSQVARNA.

Modificările

HUSQVARNA îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina, la propria discreţie, orice porţiune a prezentului Acord, integral sau parţial, în orice moment şi fără aviz prealabil. Modificările aduse prezentului Acord vor intra în vigoare în momentul publicării pe Site. Continuarea utilizării Site-ului de către dvs. în urma publicării oricărei modificări a prezentului Acord va fi considerată a reprezenta acceptarea modificării respective.

Drepturi de proprietate intelectuală

Confirmaţi şi sunteţi de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, drepturile de autor, brevetele, know-how, informaţiile confidenţiale, drepturile la baza de date şi drepturile la mărcile comerciale şi proiectele înregistrate sau neînregistrate) de pe Site aparţin HUSQVARNA sau partenerilor săi licenţiaţi. Portofoliul şi drepturile de proprietate intelectuală care decurg din utilizarea acestor drepturi de proprietate intelectuală deţinute de HUSQVARNA vor fi puse în aplicare de HUSQVARNA.

Prezentul Site şi toate materialele sunt protejate prin legile drepturilor de autor şi tratatele internaţionale Dvs. sunteţi de acord să respectaţi toate legile internaţionale privitoare la drepturile de autor când utilizaţi prezentul Site, inclusiv Materialele, şi să nu permiteţi copierea neautorizată a Materialelor. HUSQVARNA nu vă acordă niciun drept explicit sau implicit asupra niciunui brevet, proiect, marcă comercială, drept de autor sau secret comercial.

Dvs. sunteţi de acord şi confirmaţi că nu nu veţi utiliza şi nicio prevedere a prezentelor condiţii nu vă acordă dreptul să utilizaţi mărcile comerciale, numele comerciale, mărcile de servicii, siglele, numele de domenii sau alte caracteristici distinctive ale mărcii HUSQVARNA, altele decât cele menţionate explicit în lista de mărci comerciale HUSQVARNA.

Reţineţi că orice informaţii, sugestii nesolicitate, idei sau alte materiale trimise vor fi considerate ca nefiind confidenţiale şi proprietare. Dacă trimiteţi orice informaţii sau materiale, cu excepţia declaraţiei cu informaţii despre brevete, aşa cum este descrisă în Politica Husqvarna cu privire la ideile nesolicitate, acordaţi companiei HUSQVARNA o licenţă nerestricţionată, fără redevenţe, irevocabilă şi internaţională pentru utilizarea, reproducerea, afişarea, executarea, modificarea, transmiterea şi distribuirea acelor materiale şi informaţii şi, de asemenea, sunteţi de acord că HUSQVARNA poate să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteţi în orice scop. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Politica Husqvarna cu privire la ideile nesolicitate.

Software

Orice software care ar putea fi disponibil pentru descărcare de pe acest site web („Softwareul”) este înregistrat prin copyright în numele companiei HUSQVARNA şi/sau al furnizorilor săi.

Utilizarea Softwareului este guvernată de condiţiile acordului cu utilizatorii finali, dacă există un astfel de acord, care însoţeşte Softwareul sau este integrat în acesta („Acordul de licenţiere”). Dacă nu se specifică altfel în Acordul de licenţiere, Softwareul este disponibil pentru descărcare numai de către utilizatori finali. Orice reproducere sau redistribuire a Softwareului care nu respectă Acordul de licenţiere poate atrage pedepse civile şi penale.

FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE MAI SUS MENŢIONATE, COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWAREULUI PE ORICE ALT SERVER SAU LA ORICE ALTĂ LOCAŢIE PENTRU REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ULTERIOARĂ ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPLICIT.

DACĂ EXISTĂ O GARANŢIE ACORDATĂ PENTRU SOFTWARE, ACEASTA ESTE ACORDATĂ NUMAI ÎN CONFORMITATE CU CONDIŢIILE ACORDULUI DE LICENŢIERE. CU EXCEPŢIA GARANŢIEI MENŢIONATE ÎN ACORDUL DE LICENŢIERE, HUSQVARNA DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE GARANŢIE ŞI CONDIŢIE REFERITOARE LA SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANŢIILE IMPLICATE ŞI CONDIŢIILE DE VANDABILITATE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ŞI NEÎNCĂLCARE.

Alte site-uri web

Pentru comoditate, prezentul Site ar putea include legături către site-uri de pe internet deţinute, publicate şi întreţinute de terţi. HUSQVARNA nu încearcă să monitorizeze Conţinuturile site-urilor terţe, HUSQVARNA nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea sau corectitudinea unor astfel de site-uri ale terţilor.

Legături externe către Site

Toate legăturile către Site trebuie aprobate în scris de HUSQVARNA, iar HUSQVARNA îşi exprimă acordul pentru legături în care: (i) legătura este formată numai din text şi conţine numai numele „HUSQVARNA", fără mărci comerciale proprietare ale HUSQVARNA sau ale deţinătorilor săi de licenţă; (ii) legătura este direct către www.husqvarna.com, nu către o subpagină; (iii) legătura, atunci când este accesată de un utilizator, afişează pagina pe ecran complet, într-o fereastră de browser completă şi funcţională, nu într-un „cadru" de pe site-ul web pe care se află legătura; şi (iv) aspectul, poziţia şi alte detalii ale legăturii nu crează impresia falsă că o entitate sau activităţile sau produsele sale sunt asociate cu compania HUSQVARNA sau sponsorizate de aceasta şi nu afectează sau au un impact negativ asupra reputaţiei asociate cu numele şi mărcile comerciale ale companiei HUSQVARNA şi ale afiliaţilor săi. HUSQVARNA îşi rezervă dreptul de a îşi revoca în orice moment consimţământul acordat pentru utilizarea legăturii.

Excluderea garanţiilor implicite

Deşi am depus eforturi pentru a asigura acurateţea informaţiilor şi disponibilitatea Site-ului, HUSQVARNA nu îşi asumă nicio responsabilitate corelată cu aceste aspecte. MATERIALELE POT CONŢINE INFORMAŢII INEXACTE ŞI GREŞELI DE DACTILOGRAFIERE. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ ACURATEŢEA SAU INTEGRALITATEA MATERIALELOR SAU CORECTITUDINEA ORICĂRUI SFAT, OPINIE, DECLARAŢIE SAU ALTĂ INFORMAŢIE AFIŞATĂ SAU DISTRIBUITĂ PE SITE. DVS. CONFIRMAŢI CĂ VĂ ASUMAŢI INTEGRAL RISCUL PENTRU URMAREA ORICĂREI ASTFEL DE OPINII, SFAT, DECLARAŢIE, MEMORANDUM SAU INFORMAŢIE. ÎNTREGUL CONŢINUT ESTE OFERIT „CA ATARE” ŞI „CONFORM DISPONIBILITĂŢII” HUSQVARNA DECLINĂ EXPLICIT ORICE RESPONSABILITATE SAU GARANŢIE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIILE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE SAU CORELATE CU FUNCŢIONAREA SITE-ULUI SAU CU CONŢINUTUL. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ ŞI NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA SECURITATEA ACESTUI SITE WEB. DVS. SUNTEŢI DE ACORD CĂ ORICE INFORMAŢII TRIMISE AR PUTEA FI INTERCEPTATE. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL WEB, SERVICIILE PRIN INTERMEDIUL CĂRORA ESTE PUBLICAT SITE-UL SAU COMUNICAŢIILE ELECTRONICE TRIMISE DE HUSQVARNA NU CONŢIN VIRUŞI SAU ALTE ELEMENTE PERICULOASE. ORICE ASTFEL DE RESPONSABILITATE, GARANŢIE ŞI CONDIŢIE ESTE EXCLUSĂ, CU EXCEPŢIA SITUAŢIILOR ÎN CARE LEGEA INTERZICE EXCLUDEREA. ACEASTĂ EXCLUDERE A GARANŢIILOR IMPLICITE SE VA APLICA ŞI CU PRIVIRE LA ORICE SITE TERŢ.

Informaţiile publicate pe Site-ul web pot conţine referinţe sau referinţe indirecte la produse, servicii, etc. HUSQVARNA care nu sunt anunţate sau disponibile în ţara dvs. Acurateţea acestor informaţii nu poate fi garantată, în special din cauza faptului că aceste informaţii se pot schimba, iar cerinţele specifice sau disponibilitatea nu presupun că HUSQVARNA intenţionează să anunţe astfel de produse, servicii, etc. în ţara dvs. Contactaţi dealerul local pentru detalii complete despre produsele, serviciile, etc. pe care le puteţi comanda. HUSQVARNA îşi rezervă dreptul, după cum crede de cuviinţă, să schimbe, modifice, adauge şi/sau retragă orice produs, serviciu, etc. în orice moment şi fără înştiinţare prealabilă.

Limitarea responsabilităţii

HUSQVARNA NU VA FI ÎN NICIO SITUAŢIE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECVENŢIALE SAU PUNITIVE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, DAUNE SURVENITE DIN PIERDEREA OPORTUNITĂŢILOR DE AFACERI, CONTRACTE, VENITURI, DATE, INFORMAŢII SAU INACTIVITATE) CARE REZULTĂ SAU DECURG DIN SAU SUNT CORELATE CU UTILIZAREA, SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA, PREZENTUL SITE SAU CONŢINUTUL CU SAU FĂRĂ LEGĂTURĂ CU PREZENŢII TERMENI, CHIAR DACĂ HUSQVARNA A FOST ÎNŞTIINŢATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN PLUS FAŢĂ DE CONDIŢIILE IMPUSE ÎN PREZENTUL ACORD, HUSQVARNA NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RESPONSABIĂ PENTRU NICIO EROARE, LIPSĂ DE ACURATEŢE, OMISIUNE SAU ALTE DEFECTE, LIPSE DE SINCRONIZARE SAU LIPSĂ DE AUTENTICITATE A ORICĂROR INFORMAŢII DE PE PREZENTUL SITE. ACESTE LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII SE VOR APLICA ŞI CU PRIVIRE LA ORICE SITE TERŢ.

Declaraţie referitoare la jurisdicţie

Prezentul Site este controlat, întreţinut şi administrat de HUSQVARNA de la birourile sale din Suedia. HUSQVARNA nu garantează că materialele de pe prezentul Site sunt aplicabile sau disponibile pentru utilizare la alte locaţii decât Suedia. Accesarea Site-ului din zone în care conţinutul Site-ului este ilegal este interzisă. Dacă accesaţi acest Site din alte locaţii decât din Suedia, sunteţi responsabil pentru respectarea legilor locale. Legile din Regatul Suediei vor guverna prezentul Acord, fără a intra în conflict cu prevederile legale din alte ţări. Tribunalul din Stockholm va avea jurisdicţie exclusivă în prima instanţă a oricărui litigiu care decurge din prezentul Acord.

Prezentul document a fost actualizat la 25/05/18.