Vibraţii în mână/braţ

Fundal

Directiva 2002/44/EC stabileşte cerinţele minime pentru protecţia muncitorilor împotriva riscurilor de sănătate şi siguranţă ce decurg din expunerea la vibraţii mecanice.

Evaluarea expunerii la vibraţii este calculată faţă de o valoare de expunere zilnică standard, de 8 ore A(8). După stabilirea valorii A(8), aceasta trebuie comparată cu valoarea de expunere în acţiune şi cu valoarea limită. Deoarece Directiva stabileşte cerinţe minime, este esenţial să consultaţi legislaţia aplicabilă a fiecărui stat membru pentru a afla dacă aceasta prevede limite mai stricte.

În funcţie de valoarea de expunere în acţiune (EAV) şi de valoarea de expunere limită (ELV), angajatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru a controla expunerea la vibraţii.

Valoarea de expunere în acţiune (EAV)

Atunci când un operator este expus la un nivel de vibraţii A(8) mai mare decât nivelul EAV (2,5 m/s²), angajatorul trebuie să efectueze o evaluare de risc şi să introducă măsuri de control. Pentru informaţii detaliate, consultaţi Directiva 2002/44/EC şi legislaţiile statelor membre.

Valoarea de expunere limită (ELV)

Indiferent de situaţie, muncitorii nu trebuie să fie expuşi la niveluri ale vibraţiilor mai mari decât ELV (5,0 m/s²).

Acţiuni recomandate pentru reducerea vibraţiilor

Utilizaţi doar motounelte cu vibraţii reduse. Această recomandare ar putea fi considerată cea mai importantă. Datele referitoare la vibraţii pot fi găsite deseori în cadrul informaţiilor tehnice oferite de producători.

Reduceţi timpul de utilizare a utilajului. Deoarece valoarea A(8) depinde atât de nivelul vibraţiilor, cât şi de durata expunerii, o soluţie ar putea fi reducerea timpului de lucru.

Respectaţi intervalele de service şi instrucţiunile de întreţinere a utilajului. Respectaţi recomandările producătorului. În special, este extrem de important să întreţineţi lamele şi elementele rotative care se pot uza inegal şi pot cauza dezechilibre în mişcare, din cauza uzurii.

Calculator pentru nivelul de expunere la vibraţii la nivelul mâinii/braţului

Acest calculator a fost dezvoltat pentru a oferi asistenţă la calcularea nivelului de expunere la vibraţii pentru următoarele situaţii:

Nivelul de vibraţii echivalent ahv,eq. Măsurat conform standardului ISO 5349-1 sau altui standard echivalent bazat pe ISO 5349-1 pentru motounealta respectivă.

Timpul de expunere zilnic tipic Texp. Timpul de expunere este întotdeauna mai mic decât durata de lucru a unei zile. Pentru majoritatea motouneltelor, estimarea Texp provine dintr-un studiu internaţional (raportul tehnic CEN - „Îndrumări pentru evaluarea expunerii la vibraţii transmise prin mână, în baza informaţiilor transmise de producătorii utilajelor/motouneltelor”). Pentru tipurile de utilaje neincluse în acest raport, Texp a fost estimat cu ajutorul studiilor de specialitate. Consultaţi tabelul 1.

În consecinţă, evaluarea A(8) este valabilă doar pentru aceste condiţii. Dacă o motounealtă este utilizată într-un mod non-standard sau dacă timpul de expunere nu este relevant, aceste aspecte vor trebui luate în considerare la calcularea valorii A(8).

Instrucţiuni de utilizare

Calculatorul este divizat în două secţiuni. Cea din stânga va afişa imediat valoarea de expunere A(8) pentru fiecare motounealtă, în funcţie de timpul de utilizare de 8 ore.

Secţiunea din partea dreaptă este calculatorul efectiv şi calculează expunerea parţială pentru fiecare motounealtă, pentru orice timp de utilizare diferit de 8 ore. Dacă un muncitor utilizează mai multe motounelte de-a lungul unei zile de muncă, acest calculator poate genera şi valorile de expunere totale A(8).

Alegeţi modelul de motounealtă. Valoarea A(8) a modelului selectat şi nivelul de vibraţii echivalent ahv,eq vor fi afişate alături de câmpul modelului, în secţiunea din stânga. În câmpul modelului va fi afişat câte un rând suplimentar pentru fiecare model.

Pentru a calcula o nouă valoare de expunere A(8) la utilizarea mai multor motounelte, sau pentru timpi de utilizare diferiţi, este suficient să introduceţi timpii de lucru estimaţi pentru motouneltele respective în câmpurile goale. Puteţi citi rezultatul pentru fiecare motounealtă în coloana cu expuneri zilnice parţiale. Dacă utilizaţi mai multe motounelte, calculatorul va calcula valoarea de expunere A(8) cumulată pentru întreaga zi, într-o celulă aflată sub coloana de expunere zilnică parţială.

Indicatoarele luminoase din partea de jos se vor schimba odată cu valoarea A(8). Verde - Nivelul de expunere la vibraţii este mai mic decât valoarea de expunere în acţiune de 2,5 m/s². Galben - Nivelul de expunere la vibraţii este mai mare decât valoarea de expunere în acţiune de 2.5 m/s². Roșu - Nivelul de expunere la vibraţii este mai mare decât valoarea de expunere limită de 5 m/s². Pentru a goli toate celulele şi a relua calculul, faceţi clic pe butonul „Reset form” (Resetare formular).

Calculul valorilor pentru motouneltele neaflate în listă

Valoarea de expunere A(8) este cunoscută

Calculatorul are două opţiuni de a include şi alte motounelte portabile generatoare de vibraţii. Cea mai simplă opţiune este cea în care sunt cunoscute valorile de expunere A(8) ale uneltelor.

Alegeţi „other” (alta) din lista de modele. Selectând valoarea "other" (alta), calculatorul va utiliza în mod automat timpul de expunere tipic pentru grupa de motounelte specificată. Consultaţi tabelul 1.

Editaţi numele în câmpul modelului (nu este neapărat necesar).

Introduceţi valoarea de expunere A(8) în a treia coloană din secţiunea din stânga. Apoi utilizaţi calculatorul conform descrierii din secţiunea „Instrucţiuni de utilizare”.

Valoarea de expunere A(8) este necunoscută

Dacă valoarea de expunere zilnică A(8) este necunoscută, trebuie determinat nivelul de vibraţii echivalent ahv,eq pentru fiecare mâner. Pentru a determina nivelul ahv,eq, sunt necesare valorile de accelerare pentru fiecare mâner şi fiecare mod de lucru. Valoarea ahv este egală cu radical din suma aritmetică a nivelurilor de vibraţii ahv măsurate pe cele trei axe ale mânerului şi ar trebui să fie furnizată de producător.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Nivelul de vibraţii echivalent ahv,eq reprezintă suma nivelurilor de vibraţii din cadrul diverselor moduri de lucru. Aici, calculatorul utilizează valoarea ahv împreună cu timpii fiecărui mod de operare pentru a calcula nivelul echivalent ahv,eq. Nivelul ahv,eq trebuie calculat pentru fiecare mâner, separat. Totuşi, în calcul va fi utilizată doar valoarea cea mai nefavorabilă (cea mai mare). Acum, calculatorul va determina valoarea de expunere zilnică A(8), care va fi afişată în partea stângă. Calculatorul utilizează a treia ecuaţie (3) pentru a determina valoarea de expunere normalizată pentru 8 ore A(8), utilizând nivelul de vibraţii echivalent ahv,eq şi timpul de expunere zilnic Texp pentru fiecare utilaj/motounealtă. Consultaţi tabelul 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Alegeţi „other” (alta) din lista de modele. Selectând valoarea „other” (alta), calculatorul va utiliza în mod automat timpul de expunere tipic pentru grupa de motounelte specificată. Consultaţi tabelul 1.

Editaţi numele în câmpul modelului (nu este neapărat necesar).

Introduceţi cel mai nefavorabil nivel ahv,eq (cea mai mare valoare) în a doua coloană din secţiunea din stânga a calculatorului. Acum, calculatorul va determina valoarea de expunere zilnică A(8), care va fi afişată în a treia coloană din partea stângă a calculatorului.

Tabelul 1 - Timpi uzuali de expunere zilnică

Timpii tipici de expunere zilnică la vibraţii în urma utilizării motouneltelor individuale în timpul unei zile de lucru de 8 h. Din raportul tehnic CEN „Îndrumări pentru evaluarea expunerii la vibraţii transmise prin mână, în baza informaţiilor transmise de producătorii utilajelor”.

Tip utilaj

Aplicaţie

Timp de expunere tipic

Motoferăstraie cu mâner superior

Toaletare arbori

2,4 ore

Motoferăstraie profesionale < 80 cm³

Exploatare forestieră şi activităţi de peisagistică

3,7 ore

Motoferăstraie profesionale > 80 cm³

Exploatare forestieră intensă

3,7 ore

Trimmere

Activităţi de peisagistică

4,0 ore

Motounelte

Întreţinere drumuri, activităţi de peisagistică

3,5 ore

Motounelte pentru toaletat gard viu

Activităţi de peisagistică

3,5 ore

Refulatoare

Activităţi de salubrizare municipală

3,0 ore

Borduratoare

Activităţi de peisagistică

3,0 ore

Maşini de tăiat cu disc (portabile)

Construcţii

1,0 oră

Maşini de tăiat cu disc (pe banc de lucru)

Construcţii

2,5 ore


Reţineţi! Timpii de expunere zilnici indicaţi au fost evaluaţi în cadrul unor teste de teren, în condiţii reprezentative. În 90% din cazurile investigate, timpul de expunere zilnic a fost mai mic decât valorile indicate în tabel. Se estimează că, în 10% din cazurile investigate, timpii de expunere vor fi mai mari. În consecinţă, este important ca sarcina de lucru specifică să fie analizată cu atenţie, pentru a se stabili dacă timpul de expunere este mai lung.

Tabelul 2 - Secvenţe temporale

Duratele de utilizare pentru diverse moduri de operare pentru motoferăstraie şi alte motounelte, conform descrierii din raportul tehnic CEN „Îndrumări pentru evaluarea expunerii la vibraţii transmise prin mână, în baza informaţiilor transmise de producătorii utilajelor”.

Tip utilaj

Ralanti

Turaţie nominală

Turaţie maximă

Motoferăstrău - mâner superior

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Motoferăstraie profesionale < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Motoferăstraie profesionale > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Trimmere

1/2 T

1/2 T

Motounelte

1/2 T

1/2 T

Motounelte pentru toaletat gard viu

1/5 T

4/5 T

Refulatoare

1/7 T

6/7 T

Borduratoare

1/2 T

1/2 T

Maşini de tăiat cu disc (portabile)

1/7 T

6/7 T

Maşini de tăiat cu disc (pe banc de lucru)

1/7 T

6/7 T