Calculator vibraţii

Pentru a calcula valoarea de expunere zilnică standardizată pentru 8 h, A(8), adunaţi produsele şi orele de utilizare, inclusiv pauzele, întreţinerea, umplerile rezervorului etc.

Expunere acumulată zilnic la vibraţii m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Expunere zilnică la vibraţii sub nivelul de acţiune. Nu este nevoie de măsuri suplimentare pentru reducerea expunerii.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Nivel de vibraţii zilnice în timpul funcţionării. Riscul crescut pentru dezvoltarea vibrațiilor este corelat cu afecţiuni ale utilizatorului. Consultaţi recomandările Husqvarna şi Directiva 2002/44/CE pentru instrucţiuni de reducere a riscurilor expunerii la vibraţii.
A(8) > 5.0 m/s²
Expunerea zilnică la vibraţii depăşeşte valoarea limită a expunerii. Reduceţi timpul de lucru zilnic şi/sau utilizaţi un utilaj cu nivel echivalent de vibraţii mai redus.