Sposób montażu dyszy 3 w 1 na myjce ciśnieniowej

Niektóre myjki ciśnieniowe są wyposażone w lancę natryskową z dyszą 3 w 1.

Lanca natryskowa powinna znajdować się w położeniu umożliwiającym montaż lub demontaż dyszy.

Sposób montażu i demontażu dyszy 3 w 1 na myjce ciśnieniowej

W przypadku postępowania zgodnie z symbolami na lancy natryskowej montaż i demontaż dyszy będzie intuicyjny.

Montaż dyszy 3 w 1 na myjce ciśnieniowej

  1. Obrócić lancę natryskową, aż symbol dyszy zrówna się ze znakiem na uchwycie pistoletu/spryskiwacza.
  2. Przytrzymać lancę natryskową jedną ręką i wcisnąć dyszę 3 w 1, aż zablokuje się na swoim miejscu. Wyrównać wypustkę o kwadratowym kształcie z wycięciem o kwadratowym kształcie.

Demontaż dyszy 3 w 1 z myjki ciśnieniowej

  1. Obrócić lancę natryskową, aż symbol dyszy zrówna się ze znakiem na uchwycie pistoletu/spryskiwacza.
  2. Nacisnąć przycisk na lancy natryskowej i wyciągnąć dyszę 3 w 1 z lancy natryskowej.
Czy ten artykuł był pomocny?