Roboty koszace11.02.2024

Rozwiązywanie problemów z połączeniem komórkowym w robotach koszących Automower®

Sieć komórkowa zwykle zapewnia stabilne połączenie z chmurą Husqvarna i aplikacją Automower® Connect, ale mogą wystąpić przypadki, w których robot koszący utraci łączność z aplikacją Automower® Connect.

Co się stanie, gdy kosiarka zostanie odłączona od sieci komórkowej?

Gdy kosiarka jest odłączona od sieci komórkowej:

 • Kosiarka będzie dalej kosić trawnik zgodnie z harmonogramem.
 • Kosiarka nie może komunikować się z chmurą Husqvarna przez sieć komórkową.
 • Można wysyłać polecenia za pomocą usług inteligentnego domu, takich jak Google Home, Amazon Alexa i IFTTT, ale kosiarka nie będzie mogła odbierać ani wykonywać tych poleceń. Gdy kosiarka jest odłączona, wysyłane polecenia nie są zapisywane na później.
 • Kosiarką można sterować za pomocą aplikacji Automower® Connect, jeśli jest nawiązane połączenie z kosiarką przez Bluetooth i kosiarka znajduje się w odległości do 30 metrów / 100 stóp.
 • Kosiarka automatycznie połączy się ponownie z chmurą Husqvarna, gdy tylko odbierze sygnał sieciowy. Następnie można sterować kosiarką jak zwykle przy użyciu aplikacji Automower® Connect i usług inteligentnego domu. Po podłączeniu kosiarki w Automower® Connect wyświetli się pulpit nawigacyjny.
 • Jeśli kosiarka została odłączona po poleceniu zatrzymania lub wstrzymania, należy nacisnąć START na kosiarce, aby ponownie rozpocząć pracę i połączyć urządzenie.
 • Model Automower®, który komunikuje się z chmurą Husqvarna za pomocą łączności komórkowej i Wi-Fi, w razie braku sygnału komórkowego automatycznie przełączy się na połączenie Wi-Fi i będzie można nim sterować w normalny sposób. Urządzenie nie będzie widoczne jako odłączone mimo braku sygnału komórkowego.

Dlaczego moja kosiarka jest odłączona?

Istnieje kilka powodów, dla których kosiarka może zostać odłączona od sieci komórkowej. Należą do nich tymczasowe problemy z siecią, słaby zasięg w okolicy, utrata połączenia internetowego na urządzeniu mobilnym lub zmiana ustawień.

W przypadku niektórych modeli, jeśli operacja nie zostanie uruchomiona ponownie w określonym czasie od naciśnięcia przycisku STOP lub wstrzymania kosiarki, stan kosiarki zmieni się na Zatrzymano — odłączono lub Wstrzymano — odłączono, aby oszczędzać akumulator. Jest to normalne zachowanie. Czas, jaki musi upłynąć, zanim nastąpi odłączenie urządzenia, wynosi od 25 minut do 5 godzin, w zależności od poziomu naładowania akumulatora. Gdy do tego dojdzie, należy nacisnąć START na kosiarce, aby ponownie rozpocząć pracę i nawiązać połączenie. Należy pamiętać, że urządzenie zwykle nie zatrzymuje się ani nie wstrzymuje z powodu odłączenia. Zostaje natomiast odłączone z powodu wstrzymania lub zatrzymania.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem z siecią komórkową

W wielu przypadkach wystarczy ponowne uruchomienie kosiarki lub urządzenia mobilnego, ale jeśli problem nadal będzie występował, może być konieczne znalezienie jego przyczyny. Rozwiązania różnią się w zależności od modelu Automower®, stanu lub ustawień kosiarki bądź też urządzenia mobilnego, zasięgu sieci komórkowej itp.

Najprostszym sposobem na rozwiązanie problemu jest skorzystanie z naszego asystenta produktu. Poprowadzi Cię on krok po kroku do rozwiązania na podstawie dostarczonych mu informacji.

Otwórz Asystenta produktu

Jeśli nie chcesz korzystać z asystenta produktu, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Podstawowe czynności procedury rozwiązywania problemów

 1. Uruchomić ponownie kosiarkę: Wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie.
 2. Uruchomić ponownie telefon.
 3. Uruchom ponownie aplikację Automower® Connect. iOS | Android
 4. Zaktualizować aplikację Automower® Connect: Upewnić się, że zainstalowano najnowszą wersję aplikacji. App Store | Google Play
 5. Sprawdzić połączenie internetowe telefonu: Upewnić się, że telefon ma połączenie z Internetem.
 6. Sprawdzić zasięg sieci kosiarki: Sprawdzić ikonę sieci na wyświetlaczu kosiarki. Jeśli zasięg jest zawsze słaby, można skontaktować się z dilerem Husqvarna, który pomoże zmienić dostawcę sieci (wiąże się to z dodatkowymi kosztami).
 7. Sprawdzić, czy nie występują tymczasowe problemy z siecią komórkową: Jeśli sieć jest wyłączona na danym obszarze, stan kosiarki zostanie ustawiony na Odłączono. Poczekać, aż problemy z siecią zostaną rozwiązane, aby ponownie połączyć się z kosiarką.
 8. Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe kosiarki: Jeśli do modeli obsługujących funkcję FOTA dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe, należy upewnić się, że zostało ono zainstalowane. Sprawdzić, czy w aplikacji Automower® Connect są wyświetlane powiadomienia o aktualizacjach.

Ponowne uruchamiane modułu Automower® Connect

Jeśli powyższe działania nie przynoszą rezultatu, należy ponownie uruchomić moduł Automower® Connect. Można to zrobić za pomocą wyświetlacza kosiarki lub aplikacji Automower® Connect, w zależności od modelu Automower®. Pamiętaj, że nawiązanie połączenia z chmurą Husqvarna po ponownym uruchomieniu może nieco potrwać.

Ponowne uruchamianie modułu Automower® Connect za pomocą aplikacji Automower® Connect

 1. Należy upewnić się, że kosiarka znajduje się w zasięgu Bluetooth i jest połączona z kosiarką przez Bluetooth.
 2. W aplikacji Automower® Connect wybrać Ustawienia i dotknąć opcji Automower® Connect.
 3. Wyłączyć moduł Automower® Connect, wyłączając opcję Automower® Connect.
 4. Odczekać 5 minut.
 5. Uruchomić ponownie moduł Automower® Connect, włączając opcję Automower® Connect.

Ponowne uruchamianie modułu Automower® Connect za pomocą wyświetlacza kosiarki

 1. Przejść do menu Akcesoria > Automower® Connect.
 2. Wyłączyć moduł Automower® Connect, wyłączając opcję Automower® Connect.
 3. Odczekać 5 minut.
 4. Uruchomić ponownie moduł Automower® Connect, włączając opcję Automower® Connect.

Kończenie procesu parowania

Poniższe informacje dotyczą następujących modeli Automower®:

 • Automower® 405X
 • Automower® 410XE NERA
 • Automower® 415X
 • Automower® 430X NERA
 • Automower® 435X AWD
 • Automower® 450X NERA
 • Automower® 450X EPOS™
 • Automower® 450XH EPOS™
 • Automower® 535 AWD
 • Automower® 550 EPOS™
 • Automower® 550H EPOS™

Jeśli kosiarka podłączona przez Bluetooth znajduje się poza zasięgiem Bluetooth, automatycznie przełączy się na sieć komórkową. Jeśli kosiarka nie jest sparowana z aplikacją Automower® Connect i chmurą Husqvarna przez sieć komórkową, to gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem sygnału Bluetooth kosiarki, będzie wyświetlany stan kosiarki Odłączono. W takim przypadku należy wykonać nowe parowanie.

Aby sprawdzić, czy kosiarka jest sparowana przez sieć komórkową, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W aplikacji Automower® Connect wybrać Ustawienia i dotknąć opcji Automower® Connect. Jeśli wyświetlany jest stan Odłączono, kosiarka nie jest sparowana przez sieć komórkową.
 • Zaloguj się do aplikacji Automower® Connect przy użyciu innego urządzenia. Jeśli kosiarka nie pojawia się w sekcji Moje kosiarki tego urządzenia, to znaczy, że nie jest połączona przez sieć komórkową.

Parowanie kosiarki z Automower® Connect poprzez sieć komórkową

 1. Upewnić się, kosiarka znajduje się w zasięgu Bluetooth, a następnie nawiązać połączenie z kosiarką przez Bluetooth.
 2. W aplikacji Automower® Connect wybrać Ustawienia i dotknąć opcji Automower® Connect.
 3. Dotknąć opcji Rozpocznij nowe parowanie, aby rozpocząć proces parowania, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czy połączenie nadal nie działa?

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności połączenie nadal nie działa, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Więcej informacji

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego Automower®, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?