Kalkulator drgań

Aby obliczyć dzienną wartość narażenia A(8) znormalizowaną dla 8-godzinnego dnia pracy, należy dodać swoje urządzenia i godziny użytkowania, obejmujące przerwy, czynności konserwacyjne, uzupełnianie paliwa itp.

Łączna dzienna wartość narażenia na drgania, A(8) m/s²
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Dzienny czas narażenia na drgania poniżej poziomu działania. Nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych środków, aby zminimalizować ekspozycję.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Dzienne narażenie na drgania powyżej poziomu działania. Zwiększone ryzyko pojawienia się chorób związanych ze szkodliwym działaniem drgań. Aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na drgania, zapoznaj się z zaleceniami firmy Husqvarna oraz Dyrektywą 2002/44/WE.
A(8) > 5.0 m/s²
Dzienny czas narażenia na drgania przekracza wartość dopuszczalną. Ogranicz dzienny czas pracy lub używaj maszyny o niższym równoważnym poziomie drgań.