Produkty i innowacje

Neutralność jest dla nas naturalna

Re-Power — paliwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla

Natura to miejsce, w którym spędzamy większość czasu, a troska o ludzi i środowisko jest dla nas naturalne. Nowe paliwa alkilatowe Husqvarna Re-Power do 2-suwowych i 4-suwowych silników z zawartością pochodzącą z odnawialnych źródeł zapewniają czystsze spalanie w silnikach 2- i 4-suwowych w porównaniu ze zwykłą benzyną.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN with forest background

W jaki sposób paliwo Re-Power wpływa na środowisko?

Paliwa do silników spalinowych powodują emisję CO2 podczas użytkowania. W przypadku paliwa Re-Power część emisji CO2 pochodzi z surowców odnawialnych, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla w porównaniu ze zwykłym paliwem alkilatowym.

Fuel 2T and 4T Re-Power - campaign image

Jak możemy rozwiązać te problemy?

Minimalizując poziom emisji, zmniejszamy nasz wpływ na emisję CO2. Jest to jednak niewystarczające. W zakresie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla zdecydowaliśmy się wyróżnić się na tle innych.

We współpracy z firmą First Climate Market AG kupujemy kredyty w oparciu o projekt równoważenia emisji dwutlenku węgla na farmie wiatrowej w Indiach. Projekt ma certyfikat zgodności z mechanizmem czystego rozwoju i standardem Gold Standard.

Windmill

Jak daleko udało nam się zajść?

Jesteśmy dumni, że nasze paliwa Re-Power do silników 2-suwowych i 4-suwowych mają neutralny wpływ na środowisko naturalne. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jest to krok naprzód w wyznaczonym kierunku.

Firma Husqvarna dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla w obszarach, na które możemy mieć wpływ. Nasza inicjatywa dotycząca neutralnego wpływu na środowisko naturalne skupia się nie tylko na redukcji emisji dwutlenku węgla i przestrzeganiu globalnych standardów. Ma ona odzwierciedlenie we wszystkich naszych działaniach — społeczeństwo niskoemisyjne wymaga zespołowego wysiłku w każdym ogniwie łańcucha.

Xplorer Solid outdoors forest

Najczęściej zadawane pytania

Firma Husqvarna dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla w obszarach, na które możemy mieć wpływ. Dzisiejsi klienci oczekują produktów o niskiej emisji dwutlenku węgla, które wspierają ich wysiłki na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Pracownicy preferują pracodawców, którzy są zaangażowani w ochronę środowiska, a inwestorzy analizują ryzyko związane z klimatem w swoich portfelach inwestycyjnych. W związku z tym istnieje wiele dobrych powodów, dla których przedsiębiorstwa powinny angażować się w inicjatywy związane z ochroną klimatu.

Ślad węglowy jest definiowany jako całkowita emisja spowodowana przez osobę fizyczną, organizację lub produkt, wyrażona jako ekwiwalent dwutlenku węgla. W większości przypadków całkowity ślad węglowy nie może być dokładnie obliczony z powodu niewystarczającej wiedzy na temat danych i złożonych interakcji pomiędzy procesami.

Ogólnie rzecz biorąc, największy ślad węglowy paliwa jest związany z fazą użytkowania. Emisje dwutlenku węgla powstają również podczas wydobycia surowców, produkcji i dystrybucji paliwa. Zwiększenie zawartości pochodzącej ze źródeł odnawialnych w paliwie powoduje zmniejszenie emisji podczas jego stosowania.

Kredyt węglowy jest finansową jednostką miary, która umożliwia organizacjom i osobom fizycznym wspieranie dążenia do niskoemisyjnej przyszłości. Za każdym razem, gdy w ramach projektu zweryfikowana zostanie redukcja, uniknięcie lub zniszczenie jednej tony metrycznej dwutlenku węgla, powstaje jeden kredyt węglowy. Po ograniczeniu emisji do minimum zakup kredytów emisji dwutlenku węgla jest kolejnym sposobem na podjęcie przez firmę działań w zakresie klimatu wykraczających poza jej własny obszar wpływów.

Jeden kredyt węglowy oznacza zrównoważenie emisji jednej tony dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery poprzez zapobieganie przedostawaniu się tony dwutlenku węgla do atmosfery w innym obszarze (np. poprzez inwestowanie w energię odnawialną) lub poprzez usunięcie jednej tony CO2, która już znajduje się w atmosferze (na przykład poprzez wspieranie sadzenia drzew).

Kredyty węglowe mierzy się w tonach ekwiwalentu emisji dwutlenku węgla (CO2e). Jedna tona kredytu węglowego oznacza redukcję jednej tony emisji dwutlenku węgla lub jego odpowiednika w innych gazach cieplarnianych.

Protokół z Kioto zatwierdził równoważenie emisji dwutlenku węgla jako sposób na zdobywanie przez rządy i firmy prywatne kredytów węglowych, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku. Protokół z Kioto ustanowił mechanizm czystego rozwoju (CDM), który zatwierdza i mierzy projekty redukcji emisji dwutlenku węgla w celu zagwarantowania, że przynoszą one prawdziwe korzyści i są rzeczywiście „dodatkowymi” działaniami, które w przeciwnym razie nie zostałyby podjęte.

Gold Standard, czy też Gold Standard for the Global Goals, jest programem certyfikacji norm i logotypów dla pozarządowych projektów redukcji emisji w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM). Jest on wydawany i zarządzany przez organizację Gold Standard Foundation, fundację typu non-profit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii.

W celu zagwarantowania nabywcom, że redukcje emisji generowane przez dany projekt są rzeczywiste, wymierne i dodatkowe, zostały opracowane normy. Wiarygodne normy zapewniają wysokiej jakości, niezależnie zweryfikowane oceny redukcji emisji wytwarzanych w ramach danego projektu.

Paliwa alkilatowe Husqvarna Re-Power do silników 2-suwowych i 4-suwowych.

Do obliczeń wykorzystywane jest zużycie energii (mierzona moc) oszacowane dla okresu użytkowania danego produktu. Zużycie energii mnoży się przez współczynnik emisji dwutlenku węgla właściwy dla kraju użytkowania. W przypadku paliwa Re-Power wartość paliwa na litr jest mnożona przez współczynnik emisji dla benzyny. Suma jest równa emisji dwutlenku węgla jednego litra benzyny.

Obejmuje to fazę użytkowania paliwa. Nie uwzględnia się śladu węglowego pochodzącego z produkcji lub dystrybucji.

Firma First Climate Markets AG to wiodący dostawca rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, równoważenia emisji dwutlenku węgla i gospodarki wodnej. Firma wspiera prywatne i publiczne organizacje w całej Europie, obszarze Azji i Pacyfiku oraz w obu Amerykach w osiąganiu celów w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie i dostarczanie ekologicznych rozwiązań energetycznych, obliczanie, ograniczanie i równoważenie emisji dwutlenku węgla oraz opracowywanie strategii zarządzania wodą.

Zrównoważony rozwój

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój

Więcej na ten temat