Instrukcje i przewodniki

Jak naostrzyć łańcuch do pilarki

Cięcie przy nieostrym łańcuchu powoduje większe zużycie paliwa i nadmierne zużycie sprzętu. Na szczęście można tego w prosty sposób uniknąć, ostrząc łańcuch regularnie i prawidłowo. Wszystko, co musisz wiedzieć o ostrzeniu łańcuchów w piłach łańcuchowych znajduje się tutaj.

Co jest potrzebne do naostrzenia łańcucha?

Oto narzędzia do ostrzenia łańcucha pilarki, których potrzebujesz, aby łańcuch był zawsze ostry:

 • Pilnik okrągły
 • Pilnik płaski
 • Szablon do ograniczników
 • Imadło do mocowania na pniu

Pamiętaj, że pilniki okrągłe i szablony do ograniczników są różne dla różnych typów łańcuchów.

How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Kąty ostrzenia

Części tnące powinny być ostrzone zgodnie z następującymi kątami:

 • Kąt ostrzenia górnej płyty
 • Kąt cięcia bocznej płyty
 • Kąt pochylenia pilnika
 • Ustawienie szablonu głębokości

Kąty mogą być różne w zależności od rodzaju łańcucha. Dobrym sposobem na przywrócenie elementu tnącego do poprawnych kątów jest użycie szablonu do ograniczników. Używając go, nie trzeba myśleć o różnych kątach w celu uzyskania odpowiedniego rezultatu. Po prostu postępuj zgodnie ze wskazówkami, a uzyskasz odpowiednie kąty zębów tnących.

Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1 (2:3 ratio)

Jak często należy ostrzyć łańcuch?

Ostrość łańcucha spada z czasem, nawet jeśli unikano cięcia obiektów obniżających ostrość (kamień, gleba itp.). Łańcuch staje się nieostry. Jeśli łańcuch ciął przez kamień, stał się nieużyteczny i musi zostać natychmiast naostrzony. Jeśli korzystasz z pilarki przez większą część dnia, to zaleca się ostrzenie łańcucha przy każdym tankowaniu. Łatwiej jest ostrzyć lekko, ale często, niż długo zwlekać przed każdym ostrzeniem. Dzięki temu można również uzyskać lepszą dokładność i pracować skuteczniej.

W jaki sposób naostrzyć łańcuch?

W celu zapewnienia najlepszych rezultatów zalecamy użycie szablonu do ograniczników firmy Husqvarna. Postaraj się spiłować możliwie jak najmniej materiału.

Rozpocznij ostrzenie od najkrótszego elementu tnącego. Wszystkie elementy tnące powinny być spiłowane tak, aby miały taką samą długość jak najkrótszy element tnący.

 • Umieść szablon do ograniczników na łańcuchu. Strzałki na szablonie powinny być skierowane w stronę ruchu łańcucha (w kierunku nosa). Sprawdź, czy szablon styka się z łańcuchem.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1
 • Użyj pilnika okrągłego. Umieść pilnik pod kątem 90° do rolek na szablonie. Piłuj obiema rękami. Pilnik powinien opierać się o obie rolki. Piłuj ząb tnący od siebie płynnymi pociągnięciami.
 • Teraz należy przejść do naostrzenia każdego zęba. Każdy ząb należy spiłować tak, aby był ostry. Ważne jest, aby wszystkie zęby tnące były równej długości.
Working with chainsaws part 1
 • Po zakończeniu ostrzenia wszystkich zębów tnących po jednej stronie należy poluzować imadło, a następnie odwrócić prowadnicę i przymocować ją ponownie. Następnie ostrzyć zęby tnące w taki sam sposób z przeciwnego kierunku.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Ostrzenie w lesie

Warto zaopatrzyć się w imadło do mocowania na pniu, które jest przydatnym narzędziem do pracy w terenie. Po przymocowaniu do pnia lub kłody zabezpiecz prowadnicę, jak w normalnym imadle. Przeprowadzaj ostrzenie zgodnie z instrukcją.

Working with chainsaws part 1

W jaki sposób ustawić prawidłowo szablon głębokości?

Ustawienie szablonu głębokości określa część zęba tnącego, która zostanie spiłowana. Jeśli ustawienie szablonu głębokości jest bardzo niskie, płaszczyzna będzie zbierać małą ilość drewna.

Jeśli ustawienie szablonu jest zbyt wysokie, ząb tnący będzie wcinał się zbyt głęboko w drewno. Powoduje to bardziej agresywne cięcie, co przekłada się na duże drgania. Zwiększa to również ryzyko odbicia i naraża pilarkę na niepotrzebne naprężenia.

Sprawdź szablon głębokości co 3–5 ostrzeń łańcucha w przypadku normalnego zużycia i częściej w przypadku nadmiernego zużycia. Za pomocą szablonu głębokości i pilnika płaskiego można ustalić i ustawić prawidłową głębokość ostrzenia. Oznaczenia „Soft” (Miękkie) i „Hard” (Twarde) wybite na szablonie odnoszą się do drewna miękkiego (drzewa iglaste) i drzewa zamarzniętego lub twardego (drzewa liściaste).

Kiedy należy wymienić łańcuch?

Należy wymienić łańcuch pilarki łańcuchowej, kiedy najdłuższa część zęba tnącego jest mniejsza niż 4 mm lub w przypadku znalezienia pęknięć.