Rozpoczęcie pracy

Jak przeprowadzić renowację trawnika przez nadsiew

Kiedy w ogrodzie nad zielenią zaczyna przeważać kolor brązowy, a środki chwastobójcze leżą zapomniane w skrzyni, prawdopodobnie zastanawiasz się, czy Twój ogród będzie jeszcze kiedyś wyglądać jak w czasach swojej świetności. Jest taka nadzieja. Możesz przeprowadzić renowację trawnika.

Grass

Aby przeprowadzić renowację zgodnie z wymogami danej gleby

  • Czas: Uwzględnij wielkość trawnika i dostępne maszyny
  • Wysiłek: Średni
  • Poziom: Zaawansowany

Zanim zaczniesz

Zasiew czy zadarnianie? Sprawdź, jaka część trawnika jest zniszczona, a następnie wybierz odpowiednią metodę renowacji: nowe nasiona lub nową darń. Jeśli zniszczeniu uległo mniej niż 40 procent trawy, wystarczy zasiew.

Po co wykonywać renowację? Spróbuj zdiagnozować przyczynę pogorszenia stanu trawnika. Ma to znaczenie podczas wybierania nowych ziaren i może mieć wpływ na inne decyzje podejmowane podczas renowacji.

Oszacuj nakład prac. Na początek spróbuj oszacować skalę zadania, którego się podejmujesz. Czy musisz wypożyczyć aerator? Czy chcesz korzystać z rozsiewacza? Czy do części prac chcesz zatrudnić zawodowca?

Renowacja trawnika przez dodanie nowych ziaren różni się od metody wymagającej użycia zupełnie nowej murawy. Jeśli zniszczeniu uległo ponad 40 procent trawnika, należy skorzystać z tej drugiej metody. Jednak w przypadku, gdy mniej niż 40 procent trawy jest zniszczone lub pokryte chwastami, powinien wystarczyć dobry nadsiew, czyli dodanie nowych ziaren do istniejącej trawy. W tym artykule przedstawimy sposób renowacji trawnika przez nadsiew. Skorzystamy przy tym z pomocy Jana Karlssona, specjalisty Husqvarna ds. trawników i ogrodów komercyjnych. Jeśli miałby się on ograniczyć do jednej rady, poleciłby wykonanie testu gleby — wykopanie nieco ziemi i wysłanie jej do laboratorium. Wielu właścicieli przydomowych ogródków pomija ten etap, ponieważ o nim nie wiedzą. Albo z powodu kosztów. Rozpoczęcie renowacji od testu gleby to dobra inwestycja.

„Bez testu gleby nie wiadomo, co należy zastosować, aby poprawić jej stan. Może się to skończyć na ciągłym nawożeniu bez widocznych rezultatów. Dzięki testowi gleby można dowiedzieć się, co należy, a czego nie należy robić. Test zapewnia ekonomiczny plan działania” — wyjaśnia Karlsson.

Sposób przeprowadzenia testu gleby zależy od kraju, ale zwykle można go wykonać w laboratoriach komercyjnych. Laboratorium udostępni bardziej szczegółową procedurę, która pomoże w wykonaniu renowacji.

1. Wybierz czas wykonania renowacji


Pora wykonania renowacji zależy od regionu, w którym mieszkasz. Aby ziarna mogły kiełkować, a roślina — rosnąć, ziemia musi być wystarczająco ciepła. Temperatura gruntu powinna wynosić co najmniej 10°C.
„Można zaczekać na pierwsze koszenie trawy w danym sezonie, kiedy trawa jest już zielona i wiadomo, że zaczęła rosnąć” — radzi Karlsson.

2. Ustalanie przyczyny złego stanu trawnika


Jeśli poznasz przyczyny pogorszenia stanu swojego trawnika, możesz wykorzystać tę wiedzę, aby podjąć słuszne decyzje dotyczące jego renowacji. Jeśli przerzedzenie trawy jest skutkiem obecności drzew, które zacieniają trawnik i rywalizują z trawą o wodę oraz składniki odżywcze, wówczas należy wybrać odmianę trawy, która dobrze znosi cień. Można także wyciąć niektóre konary drzew, aby zwiększyć ilość światła słonecznego i deszczu docierających do trawy.

„Część tych informacji można uzyskać, obserwując trawnik, ale zdecydowanie zalecam wykonanie testu gleby” — mówi Karlsson.

3. Usuwanie chwastów i ściółki


Renowację zacznij od usunięcia chwastów (szczególnie wieloletnich) — ręcznie lub za pomocą środków chwastobójczych. Dzięki temu nowa trawa nie będzie miała konkurencji w postaci innych gatunków roślin. W przypadku stosowania środków chwastobójczych koniecznie zapoznaj się z informacjami na etykiecie i postępuj zgodnie z instrukcjami. Większość produktów umożliwia zasiew po siedmiu dniach, ale niektóre środki wymagają odczekania nawet 3–6 tygodni.

Sprawdź stan ściółki, wykopując garść ziemi z głębokości kilku centymetrów. Jeśli gąbczasta warstwa ma po ściśnięciu ponad 2 cm grubości, jest to dobry moment na usunięcie ściółki. W przypadku trawników mających powierzchnię przekraczającą 300 metrów kwadratowych warto skorzystać z grabi elektrycznych lub kosiarki pionowej z wertykulatorem. Jeśli trawnik jest mniejszy, ściółkę można usunąć ręcznie.

Dead grass

4. Przygotowywanie gleby


Oprócz wykorzystania przy usuwaniu ściółki z powierzchni trawnika, urządzenie wraz z wertykulatorem może być wykorzystywane do przygotowania powierzchni pod wysiew nasion. Przeczesz cały trawnik zestawem bron, aby spulchnić powierzchnię gleby na głębokości od ok. 3 mm do 1,2 cm. Następnie zgrab pozostałości, aby je usunąć z przygotowywanego obszaru. Innym sposobem przygotowania gleby jest jej intensywne napowietrzanie. W przypadku wybrania tej metody całkowite napowietrzenie trawnika wymaga wykonania 3–5 przebiegów na powierzchni całego trawnika. Najlepsze wyniki można uzyskać, wykonując obie powyższe czynności: napowietrzenie i wertykulacja. Dzięki temu woda jest znacznie skuteczniej doprowadzana do ziaren i kiełkujących sadzonek.

„Zbyt gęsta lub zbyt twarda gleba to problem, z którym boryka się wielu właścicieli gruntów. Uniemożliwia prawidłowy dopływ wody i tlenu do korzeni roślin trawiastych, co hamuje ich wzrost. Aerator tworzy w ziemi tunele dla powietrza i wody, wertykulator rozdziela rośliny trawiaste, pozostawiając więcej roślin i gęstszy trawnik”.

5. Podlewanie trawnika


Ziarna trawy i sadzonki potrzebują wody do kiełkowania i wypuszczenia korzeni. Gleba nie musi być mokra, ale powinna być przynajmniej wilgotna. Jeśli trawnik jest suchy i nie zanosi się na deszcz, zacznij tworzyć rezerwę wody w glebie, uruchamiając zraszacz na godzinę lub dwie przez kilka dni przed zasianiem nasion.

„Równomierne nawadnianie trawnika jest niezwykle istotne. Jeśli o to zadbamy, a temperatura gruntu będzie odpowiednia, wszystko powinno się udać” — mówi Karlsson.

Husqvarna Garden Tractor with scarifier attachment

6. Używanie nawozu


Nawożenie gleby należy wykonać tuż przed zasiewem, dzięki czemu nowe ziarna i sadzonki lepiej się przyjmą i będą szybciej rosły. Zalecamy użycie nawozu z wolno uwalnianym azotem. W przypadku przeprowadzenia testu gleby wiadomo, czy należy również zastosować dodatkową dawkę fosforu i potasu.

Husqvarna Garden Tractor with spreader attachment

7. Nasiona


Jeśli trawnik jest w stosunkowo dobrym stanie, możesz użyć mieszanki ziaren wykorzystanej już wcześniej. W przypadku przeprowadzenia testu gleby będziesz wiedzieć, których nasion należy użyć.

Możesz rozrzucić nasiona ręcznie, ale jeśli chcesz mieć pewność, że zostały rozprowadzone równomiernie, użyj rozsiewacza.

„Niektóre rozsiewacze można podłączyć do wertykulatora. Polecam użycie rozsiewacza odśrodkowego” — dodaje Karlsson.

Grass seeds

8. Przyjemnej pracy


„Nie ma potrzeby czekać z rozpoczęciem użytkowania odświeżonego trawnika. Po wykonaniu nadsiewu można od razu przystąpić do normalnego koszenia” — mówi Karlsson.