Informacje o lesie

  • 560XP
    Informacje o lesie

    Pielęgnacja drzew i ochrona przyrody — naturalny element nowoczesnej gospodarki leśnej

    Lasy są zbyt cenne, by nie uwzględniać ich w dalszej perspektywie. Z tego względu pielęgnacja drzew i ochrona przyrody powinny — a nawet muszą — być obowiązkowym elementem nowoczesnej gospodarki leśnej.