Właściwe przygotowanie


6 kroków do udanej wycinki drzew

Podczas ścinania drzewa niezwykle ważne są prawidłowe techniki pracy. Służą one zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, a także zwiększają jej skuteczność.

1. Planuj z wyprzedzeniem


Jeśli chodzi o usunięcie drzewa przy pomocy pilarki, przygotowanie ma kluczowe znaczenie. Jeśli zaplanujesz wycinkę i sprzęt do jej przeprowadzenia, nie tylko praca będzie bezpieczniejsza, ale również zadania po wycince mogą okazać się dużo łatwiejsze. Po pierwsze, zastanów się, czy nie ma w danym obszarze żadnych przeszkód, takich jak przewody trakcyjne, drogi i budynki. Rozmieść znaki ostrzegawcze jeśli wiesz, że obszar leśny przecina droga lub jeśli wielu ludzi codziennie tamtędy przechodzi.

Planning is key when felling trees

2. Sprawdź kierunek obalania


Kontynuuj przez określenie kierunku obalania, uważnie obserwując drzewo. Jak wyglądają i jak rosną gałęzie? Ponadto weź pod uwagę kierunek wiatru. Jeśli nie masz pewności co do naturalnego kierunku nachylenia, odejdź od drzewa i sprawdź za pomocą pionu (patrz pole ze szczegółowymi informacjami). Oczyść miejsce wokół drzewa w kierunku obalania. Również oczyść ścieżkę szeroką na około 45 stopni za drzewem w obu kierunkach, tworząc swoją ścieżkę oddalania.

Check the felling direction

3. Oczyść pień


Po wyczyszczeniu obszaru ustaw znaki ostrzegawcze i zdecyduj się na kierunek obalania i ścieżkę oddalania się. Sprawdź, czy masz wystarczającą ilość paliwa w zbiorniku do wykonania zaplanowanych zadań. Czas oczyścić pień z gałązek i gałęzi, które mogłyby przeszkadzać podczas właściwej wycinki. Najbezpieczniejszy sposób na oczyszczanie to praca dolną stroną prowadnicy od góry do dołu.

4. Zdecyduj się na technikę cięcia


Jeśli pień został oczyszczony do wysokości ramion, nadszedł czas na ścięcie drzewa. Podczas wykonywania tej czynności ważne jest, aby pamiętać o dwóch rzeczach: zawiasa powinna mieć jednakową grubość i odpowiednie wymiary, a klin powalający lub dźwignia-obracak powinny być umieszczone w rzazie, zanim drzewo ściśnie prowadnicę. Technika, której należy używać przy wykonywaniu rzazów zależy od rozmiaru drzewa i zbocza oraz od rozmiaru pilarki. Zebraliśmy informacje na temat różnych technik w jednym miejscu, aby można było się dowiedzieć, jaka metoda najlepiej pasuje do danych warunków. /wstaw link do odpowiedniej części w „praca z pilarką”/

Chainsaw cutting technique

5. Sprawdź drzewo pod kątem chorób


Jeśli okaże się, że drewno jest miękkie lub odbarwione i jeśli w dolnej części pnia wygląda na spuchnięte lub chore, należy zachować dużą ostrożność. Jest to dowód na to, że drzewo jest zaatakowane przez chorobę i oznacza to, że włókna drzewne są osłabione. Jeśli tak jest, zetnij drzewo z wykorzystaniem naturalnego kierunku upadku, a jeżeli nie masz pewności skorzystaj z wciągarki. Próchnienie ma miejsce zazwyczaj w wyższych częściach drzewa, więc jedną z możliwości mogłoby być ścięcie drzewa z niższym pniakiem.

6. Wybierz narzędzie


Istnieje kilka różnych akcesoriów do ścinania drzew, z których można skorzystać podczas wycinki. Rozmiar drzewa określa rodzaj osprzętu, którego będziesz potrzebować. Najmniejsze drzewa zazwyczaj nie wymagają akcesoriów do ścinania drzew. Wystarczy siła mięśni z ewentualną pomocą długiej tyczki. Klin powalający zapewnia większą siłę niż różne rodzaje dźwigni-obracaka. W skrajnych przypadkach można użyć liny i wyciągarki, która jest najbezpieczniejszym i najbardziej wydajnym urządzeniem do wycinki drzew. Spójrz na pole ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi różnych narzędzi.

W jaki sposób oszacować wysokość drzewa?

 1. Przytrzymaj patyk z ręką wyciągniętą prosto przed siebie tak, aby długość patyka równa była odległości od oka do dłoni i trzymaj patyk pionowo tak, aby został utworzony trójkąt prostokątny pomiędzy okiem, dłonią i końcówką patyka.
 2. Obróć się w kierunku drzewa i odejdź na pewną odległość, aby drzewo wydało się być tak wysokie jak długość patyka. Jeśli drzewo jest przechylone, dokładniejsze wyniki otrzymasz, mierząc z boku, gdy drzewo nie odchyla się od ciebie ani do ciebie.
 3. Odległość między tobą a drzewem jest równa wysokości drzewa.
Estimate the height of a tree

W jaki sposób zmierzyć wychylenie drzewa za pomocą pionu?

 1. Wyceluj pionem w szczyt drzewa.
 2. Zmierz odległość od punktu dotknięcia pionu do środka pnia.

Akcesoria do ścinania drzew

 • Dźwignia-obracak obsługiwana stopą jest odpowiednim narzędziem do wycinki małych drzew podczas trzebieży. Włożyć narzędzie w rzaz przed wykonaniem cięcia obalającego i nacisnąć całym ciężarem ciała na ramię dźwigni. Dźwignia-obracak jest zazwyczaj teleskopowa i może być przenoszona w etui lub w pasie.
 • Dźwignia-obracak jest używana przy stosunkowo niewielkich drzewach. Aby zmaksymalizować siłę udźwigu, należy wsunąć przyrząd — przed zakończeniem cięcia obalającego — w sam środek rzazu. Podnosić za pomocą nóg przy wyprostowanych plecach.
 • Dźwignia udarowa jest używana w ten sam sposób, jak w przypadku dźwigni-obracaka, ale może być również stosowana do wbijania klinów powalających.
 • Kliny powalające najlepiej nadają się do ścinania drzew średnich i dużych. Należy je włożyć w rzaz przed zakończeniem cięcia obalającego i wbijać siekierą lub dźwignią udarową. Należy zawsze używać klinów wykonanych z tworzyw sztucznych lub aluminium, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia łańcucha w przypadku zetknięcia z klinem podczas cięcia.
 • Wyciągarka jest używana w sytuacjach, gdy potrzebujesz maksymalnej siły i bezpieczeństwa. Linka jest zawieszana maksymalnie wysoko na drzewie dla osiągnięcia maksymalnego efektu.
Felling tools

Podobne artykuły

 • 550 XP
  Właściwe przygotowanie

  Siedem najbardziej pomocnych wskazówek dotyczących bezpiecznego i efektywnego okrzesywania

  Podczas pracy z pilarką okrzesywanie jest czynnością, która zazwyczaj wymaga najwięcej czasu i wysiłku. Innymi słowy można dużo zyskać, ucząc się poprawnej techniki okrzesywania.