Użytkowanie


Uruchamianie pilarki

Możesz wierzyć lub nie, ale fraza „jak uruchomić pilarkę?” jest popularnym pytaniem (a przynajmniej bardzo często wyszukiwanym w Google) pośród użytkowników pilarek. W niniejszym przewodniku przygotowaliśmy kilka porad dotyczących przygotowania pilarki do działania.

Są dwa prawidłowe sposoby uruchamiania pilarki: z pilarką na ziemi lub między kolanami. Bez względu na wybraną metodę należy pamiętać, że hamulec łańcucha powinien być zawsze włączony. Wiele modeli pilarek można uruchomić w tzw. pozycji półgazu. Jeśli podczas uruchamiania jednego z tych modeli hamulec pilarki nie jest włączony, łańcuch może się obracać.

Uruchamianie zimnego silnika

  1. Włącz hamulec łańcucha.
  2. Jeśli model jest wyposażony dekompresator — naciśnij ten przycisk.
  3. Włącz ssanie. Jeśli pilarka jest wyposażona w pompkę paliwa, naciśnij przycisk kilka razy, aż do momentu, gdy paliwo będzie widoczne wewnątrz pompki i dostanie się do gaźnika.
  4. Uruchamianie na ziemi: Połóż prawą nogą w tylnym uchwycie i mocno przytrzymaj przedni uchwyt lewą ręką. Uruchamianie z pilarką między kolanami: Umieść tylny uchwyt pomiędzy kolanami. Przytrzymaj mocno lewą ręką uchwyt przedni.
  5. Pociągnij za uchwyt rozrusznika prawą ręką. Powtarzaj tę czynność, aż silnik zacznie pracować.
  6. Przesuń ssanie (półgaz) i ciągnij za linkę rozrusznika aż do momentu uruchomienia pilarki.
  7. Zwiększ prędkość obrotową silnika tak, aby silnik przeszedł na bieg jałowy, a następnie zwolnij hamulec łańcucha.

Uruchamianie rozgrzanego silnika

Gdy silnik jest rozgrzany, uruchomi się bez włączonego ssania. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej, ale nie zwracaj uwagi na punkty odnoszące się do ssania. Jeżeli silnik uruchamia się z trudem, stosuje się funkcję półgazu. Aby uzyskać dostęp do funkcji półgazu, włącz pełne ssanie, a następnie przesuń dźwignię sterującą z powrotem.

Podobne artykuły