Husqvarnas reklamasjonsrett

Husqvarna garanterer for funksjonen til alle Husqvarna-merkede produkter og vil reparere eller erstatte defekte produkter som har produksjonsfeil eller andre feil/mangler som Husqvarna kan holdes ansvarlig for, kostnadsfritt når dette utføres av autoriserte Husqvarna-verksteder i løpet av reklamasjonsperioden.

For næringskjøp gjelder det i henhold til kjøpsloven en reklamasjonsfrist på 2 år, med mindre annet er avtalt.

Reklamasjonsrett

Husqvarnas reklamasjonsrett

Husqvarna garanterer for funksjonen til alle Husqvarna-merkede produkter og vil reparere eller erstatte defekte produkter som har produksjonsfeil eller andre feil/mangler som Husqvarna kan holdes ansvarlig for, kostnadsfritt når dette utføres av autoriserte Husqvarna-verksteder i løpet av reklamasjonsperioden.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett