Husqvarnas reklamasjonsrett

Husqvarna garanterer for funksjonen til alle Husqvarna-merkede produkter og vil reparere eller erstatte defekte produkter som har produksjonsfeil eller andre feil/mangler som Husqvarna kan holdes ansvarlig for, kostnadsfritt når dette utføres av autoriserte Husqvarna-verksteder i løpet av reklamasjonsperioden.

Det utføres reklamasjonsreparasjoner på produktet ved normal bruk og normalt vedlikehold i løpet av reklamasjonsperioden, forutsatt at det kan fremvises et kjøpsbevis. Hvis du oppdager en feil ved produktet, må du slutte å bruke det med én gang og ta kontakt med en autorisert Husqvarna-forhandler umiddelbart. Levér produktet i den tilstanden som produktet var i på tidspunktet da feilen oppsto.

Reklamasjonsrett

Husqvarna følger norsk lov. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren en to års reklamasjonsrett, eller fem år for varer som er ment å vare betydelig lenger enn to år.

For næringskjøp gjelder det i henhold til kjøpsloven en reklamasjonsfrist på 2 år, med mindre annet er avtalt.