1/1

Tilbakeslagsventil

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivelse

Tilbakestrømsperren fjerner risikoen for at vann skal strømme tilbake fra høytrykksspyleren og inn i drikkevannskilden.