Frontklippere11.02.2024

Vedlikehold av kjøregressklippere

For at kjøregressklipperen skal fungere under optimale forhold, må det utføres vedlikehold etter 50, 100 eller 200 timer, avhengig av produkttypen. Noe vedlikehold kan enkelt utføres selv, og noen må utføres av en autorisert lokal forhandler.

Vedlikehold som kan utføres av deg, operatøren

ADVARSEL: Før du starter vedlikehold, må du sørge for at du har riktig sikkerhetsutstyr, og at du er oppmerksom på din egen og andre sikkerhet.

Bensindrevet kjøregressklipper

 • Kontroller at dekktrykket er riktig. Riktig dekktrykk er 60 kPA (0,6 bar / 8,5 psi) på alle fire dekk.
 • Rengjør luftfilteret. Slik rengjør eller skifter du et luftfilter på kjøregressklipperen
 • Skift motorolje. Dette bør gjøres etter 50 timer eller én gang i året (kun første service). Slik skifter du motorolje på kjøregressklipperen
 • Skift motoroljefilteret. Dette bør gjøres etter 50 timer eller én gang i året (kun første service).
 • Kontroller lyktene (hvis aktuelt).
 • Utfør en kontroll av batteriet, og lad det opp om nødvendig. Pass på at du bruker en standard batterilader. MERK: Koble alltid fra laderen før du starter motoren.
 • Rengjør de ytre og indre overflatene på klippeaggregatet og dekslene på klippeaggregatet. Bruk en vannslange til å rengjøre klippeaggregatet mens det er i servicestilling.
 • Utfør en kontroll av og juster klippehøyden og vinkelinnstillingen. Riktig jordtrykk gjør at klippeaggregatet beveger seg langs overflaten uten å presses for hardt mot den.
 • Sørg for at produktet ikke beveger seg i nøytral stilling.
 • Utfør en kontroll av innkoblingen av knivene, setet, løftet og kjøring og bremsing forover.
 • Inspiser oppsamlingssystemet (bare for modeller med oppsamling).

Batteridrevet kjøregressklipper

 • Rengjør den ytre og indre overflaten av klippeaggregatet. Rengjør under klippeaggregatdekselet og rundt knivene.
 • Kontroller at dekktrykket er riktig.
 • Utfør en kontroll av og juster parallelliteten til klippeaggregatet.

Bensindrevet kjøregressklipper

 • Kontroller at dekktrykket er riktig. Riktig dekktrykk er 60 kPA (0,6 bar / 8,5 psi) på alle fire dekk.
 • Skift drivstoffilteret. Slik skifter du et drivstoffilter på kjøregressklipperen
 • Skift luftfilteret. Slik rengjør eller skifter du et luftfilter på kjøregressklipperen
 • Skift motorolje. Hver 100. driftstime eller én gang i året. Slik skifter du motorolje på kjøregressklipperen
 • Skift motoroljefilteret. Hver 100. driftstime eller én gang i året.
 • Skift tennplugg. Slik undersøker og skifter du en tennplugg på kjøregressklipperen
 • Kontroller lyktene (hvis aktuelt).
 • Utfør en kontroll av batteriet, og lad det opp om nødvendig. Pass på at du bruker en standard batterilader. MERK: Koble alltid fra laderen før du starter motoren.
 • Utfør en kontroll av oljen i girkassen, og etterfyll om nødvendig.
 • Rengjør de ytre og indre overflatene på klippeaggregatet og dekslene på klippeaggregatet. Bruk en vannslange til å rengjøre klippeaggregatet mens det er i serviceposisjon.
 • Utfør en kontroll av og juster klippehøyden og vinkelinnstillingen. Riktig jordtrykk gjør at klippeaggregatet beveger seg langs overflaten uten å presses for hardt mot den.
 • Kontroller knivene i klippeaggregatet. Slip eller skift om nødvendig.
 • Sørg for at produktet ikke beveger seg i nøytral stilling.
 • Utfør en kontroll av innkoblingen av knivene, setet, løftet og kjøring og bremsing forover.
 • Inspiser oppsamlingssystemet (bare for modeller med oppsamling).

Kontakt en godkjent lokal forhandler for andre typer vedlikehold.

Var denne artikkelen nyttig?