Gressklippere25.10.2023

Slik rengjør du gressklipperen

Rengjør gressklipperen etter hver bruk for å holde den ren og i god stand.

Sjekk også at produktet er rent før du bruker det.

Rengjøring av den indre overflaten på klippedekselet

Disse problemene kan oppstå hvis den indre overflaten på klippeaggregatet er skitten:

 • Dårlige klipperesultater
 • Høyere energiforbruk (drivstoff eller batteri)
 • Kortere batterilevetid på batteridrevne gressklippere grunnet økt motstand

ADVARSEL: Fjern tenningskabelen fra tennpluggen for å unngå at gressklipperen starter ved et uhell.
FORSIKTIG: På modeller med elektrisk start må du ta ut batteriet før du rengjør produktet.

 1. Fjern og tøm oppsamleren og finfordelingspluggen hvis gressklipperen er utstyrt med disse.
 2. Sørg for at sjakten er fri for rusk, smuss og gress hvis gressklipperen er utstyrt med en slik.
 3. Tøm drivstofftanken.
 4. Legg produktet på siden med tennpluggen og luftfilteret opp.
  FORSIKTIG: Hvis produktet plasseres med luftfilteret ned, kan motoren bli skadet.
 5. Bruk en børste for å fjerne løv, gress og smuss.
 6. Spyl innsiden av klippedekselet forsiktig med vann om nødvendig. Produktet må ikke rengjøres med høytrykksspyler.
  FORSIKTIG: Pass på at produktet er tørt før du bruker det.

ADVARSEL: Vri tenningsnøkkelen til 0, ta ut batteriet og vent i minst 5 sekunder for å unngå at gressklipperen starter ved et uhell.

 1. Fjern og tøm oppsamleren og finfordelingspluggen hvis gressklipperen er utstyrt med disse.
 2. Legg produktet på siden.
 3. Fjern løv, gress og smuss med en børste.
  FORSIKTIG: Ikke bruk vann til å rengjøre produktet. Vann kan trenge inn i batteriet eller motoren og føre til kortslutning eller skade på produktet.

Utvendig rengjøring av gressklipperen

Rengjøring:

 • Bruk en børste for å fjerne løv, gress og smuss.
 • Sjekk at ikke luftinntaket på toppen av motoren er blokkert.
 • Produktet må ikke rengjøres med høytrykksspyler.
 • Hvis du rengjør produktet med vann, må du ikke spyle vann direkte på motoren.
  FORSIKTIG: Batteridrevne gressklippere må ikke rengjøres med vann. Vann kan trenge inn i batteriet eller motoren og føre til kortslutning eller skade på produktet.

Var denne artikkelen nyttig?