Automower®14.02.2023

Problem med Wi-Fi-tilkoblingen til Automower®-robotgressklipperen

Gjelder kun for Automower®-modeller som støtter Wi-Fi.

En Wi-Fi-tilkobling kan gi en stabil tilkobling til Husqvarna-skyen og Automower® Connect-appen, men i noen tilfeller kan du oppleve at robotgressklipperen blir koblet fra Wi-Fi-nettverket.

Hva skjer når klipperen kobles fra Wi-Fi-nettverket?

En Automower®-modell som kommuniserer med Husqvarna-skyen bare ved hjelp av Wi-Fi, vises som frakoblet i Automower® Connect-appen hvis det ikke finnes noe Wi-Fi-signal. Dette er normalt hvis Wi-Fi-nettverket ikke dekker hele arbeidsområdet til klipperen.

En Automower®-modell som kommuniserer med Husqvarna-skyen ved hjelp av både mobil- og Wi-Fi-tilkobling, bytter automatisk til en mobiltilkobling hvis det ikke finnes noe Wi-Fi-signal, og du kan da styre klipperen som normalt. Den vises ikke som frakoblet når det ikke finnes noe Wi-Fi-signal.

Når en modell med bare Wi-Fi er koblet fra Wi-Fi-nettverket, gjelder følgende:

 • Klipperen fortsetter å klippe plenen som normalt, i henhold til tidsplanen.
 • Klipperen kan ikke kommunisere med Husqvarna-skyen.
 • Du kan styre klipperen ved hjelp av Automower® Connect-appen hvis du er koblet til klipperen via Bluetooth og er innenfor 30 meter / 100 fot av den.
 • Du kan sende kommandoer ved hjelp av smarthjemtjenester, for eksempel Google Home, Amazon Alexa og IFTTT, men klipperen vil ikke kunne motta eller følge kommandoene. Kommandoer fra smarthjemtjenester som sendes når klipperen er frakoblet, lagres ikke til senere.
 • Klipperen kobles automatisk til Husqvarna-skyen igjen så snart den mottar et nettverkssignal. Deretter kan du styre klipperen som vanlig med Automower® Connect-appen og smarthjemtjenester. Automower® Connect-dashbordet viser når klipperen er koblet til.

Hvorfor er klipperen frakoblet?

Det er flere mulige årsaker til at klipperen kobles fra. Mobilenheten kan ha mistet tilkoblingen til Internett, eller en innstilling kan ha blitt endret.

En modell med bare Wi-Fi vises for eksempel som frakoblet i følgende tilfeller:

 • Det er ikke lagt til noe Wi-Fi-nettverk.
 • Alle Wi-Fi-nettverk er fjernet.
 • Det er ikke noe Wi-Fi-signal fra Wi-Fi-nettverksruteren, for eksempel på grunn av strømbrudd.
 • Wi-Fi-nettverket er ikke koblet til Internett.
 • Wi-Fi-signalet er for svakt, for eksempel fordi klipperen er utenfor rekkevidden til de tilgjengelige Wi-Fi-nettverkene.

Feilsøke en Wi-Fi-tilkobling

Ofte holder det å bare starte gressklipperen eller mobilenheten på nytt, mens hvis problemet vedvarer eller oppstår ofte, må du kanskje utføre litt feilsøking. Den enkleste metoden for å feilsøke problemet, er å bruke produktassistenten vår. Den veileder deg gjennom en trinnvis løsning basert på de spesifikke forholdene.

Åpne Produktassistent

Hvis du foretrekker å ikke bruke produktassistenten, kan du se informasjonen nedenfor.

Her er noen enkle forslag til hva du kan prøve:

 1. Start gressklipperen på nytt: Slå av produktet og deretter på igjen.
 2. Start telefonen på nytt.
 3. Start Automower® Connect-appen på nytt. iOS | Android
 4. Kontroller at du har den siste versjonen av Automower® Connect-appen. App Store | Google Play
 5. Sørg for at telefonen din er koblet til Internett.
 6. Kontroller at det er lagt til et Wi-Fi-nettverk. Se Mer > Innstillinger > Automower® Connect > Wi-Fi i Automower® Connect-appen. Koble klipperen til et Wi-Fi-nettverk hvis Wi-Fi ikke er lagt til.
 7. Hvis det oppstår et strømbrudd, må du vente til strømmen er tilbake.
 8. Kontroller at ruteren fungerer som den skal, og at det kommer et Wi-Fi-signal fra nettverksruteren.
 9. Kontroller at Wi-Fi-nettverket er koblet til Internett.
 10. Forsterk Wi-Fi-signalet hvis det er svakt.

Kontrollere og forbedre Wi-Fi-signalet

For best mulig resultat anbefaler vi at du sørger for at Wi-Fi-nettverket dekker hele plenen. Hvis signalet er svakt i noen deler av arbeidsområdet, kan det være lurt å forsterke signalet, for eksempel ved å bruke nettverkforlengere. Tredjepartsleverandører tilbyr forlengere som er spesielt beregnet for utendørs bruk.

Du kan kontrollere signalstyrken til Wi-Fi-nettverket i området der robotgressklipperen for øyeblikket befinner seg, i Automower® Connect-appen.

 1. Åpne Automower® Connect-appen, og logg på.
 2. Velg Mer > Innstillinger > Automower® Connect.
 3. Angi PIN-koden.
 4. Kontroller signalstyrken under Wi-Fi.

Fungerer det fortsatt ikke?

Hvis du har prøvd metodene ovenfor, og tilkoblingen fremdeles ikke fungerer, kan du kontakte den lokale forhandleren din.

Mer informasjon

Var denne artikkelen nyttig?