Automower®14.02.2023

Problem med Bluetooth-tilkoblingen til Automower®-robotgressklipperen

Bluetooth gir vanligvis en stabil tilkobling til Automower® Connect-appen og gressklipperen din så lenge du befinner deg mindre enn 30 meter / 100 fot fra gressklipperen, og det ikke er noen hindringer mellom deg og den. I enkelte tilfeller kan det oppstå problemer ved paring eller tilkobling til Automower® Connect-appen.

Feilsøke Bluetooth-tilkoblingen:

Ofte holder det å bare starte gressklipperen eller mobilenheten på nytt, mens hvis problemet vedvarer eller oppstår ofte, må du kanskje utføre litt feilsøking. Den enkleste metoden for å feilsøke problemet, er å bruke produktassistenten vår. Den veileder deg gjennom en trinnvis løsning basert på de spesifikke forholdene.

Åpne Produktassistent

Hvis du foretrekker å ikke bruke produktassistenten, kan du se informasjonen nedenfor:

Generell feilsøking

 • Er du innenfor Bluetooth-rekkevidde? Sørg for at du er nærme nok gressklipperen (mindre enn 30 meter / 100 fot). Du må holde deg i nærheten av gressklipperen til paringen er fullført.
 • Ventet du lenge nok? Vent litt lenger. Det kan ta litt tid før produktet kobles til, spesielt hvis gressklipperen nylig har blitt startet på nytt.
 • Finnes det en annen aktiv Bluetooth-tilkobling? Kontroller at gressklipperen ikke allerede er koblet til en annen enhet. Automower® NERA-modeller støtter to Bluetooth-tilkoblinger om gangen, men alle andre modeller støtter bare én aktiv Bluetooth-tilkobling om gangen.
 • Har du aktivert posisjonstjenester og Bluetooth-tilgang? Kontroller Bluetooth-innstillingene på telefonen og for Automower® Connect-appen. Du må også kontrollere posisjonstjenestene hvis du har Android. Se Aktiver posisjonstjenester og Bluetooth-tilgang.
 • Prøver du å koble til riktig gressklipper? Hvis du har flere gressklippere, må du kontrollere at du prøver å koble til riktig gressklipper. Sjekk serienummeret (finnes på typeskiltet til gressklipperen).

Bluetooth-paring

 • Du finner generelle instruksjoner i Slik legger du til en Automower®-robotgressklipper i Automower® Connect.
 • Er gressklipperen i paringsmodus? Start gressklipperen på nytt og prøv å pare den igjen. Når man starter gressklipperen på nytt, utløses Bluetooth-paringsmodusen i 180 sekunder for alle robotgressklippere produsert etter 2018.
 • Er ikke Connect@Home-alternativet tilgjengelig på klipperdisplayet under Tilbehør? Start gressklipperen på nytt. Når man starter gressklipperen på nytt, utløses Bluetooth-paringsmodusen i 180 sekunder for alle robotgressklippere produsert etter 2018.
 • Er telefonen allerede paret med gressklipperen? Sjekk om gressklipperen allerede er paret med Automower® Connect-enheten:
  • Åpne listen over produkter som er koblet til enheten via Bluetooth: For iPhone-brukere: Velg Innstillinger > Bluetooth. For Android-brukere: Sveip ned fra øverst på skjermen. Sørg for at Bluetooth er slått på. Trykk og hold inne Bluetooth.
  • Hvis gressklipperen vises i listen, opphever du paringen fra enheten: For iPhone-brukere: Slett paringen med gressklipperen. For Android-brukere: Slett paringen med gressklipperen.
  • Prøv å pare enheten med gressklipperen igjen, ved å følge instruksjonene i Automower® Connect-appen.

Fungerer det fortsatt ikke?

Hvis du har prøvd metodene ovenfor, og tilkoblingen fremdeles ikke fungerer, kan du kontakte den lokale forhandleren din.

Var denne artikkelen nyttig?