Automower®01.11.2023

Hvorfor slår Automower®-robotgressklipperen min plutselig bare halve eller deler av plenen?

Det kan være flere grunner til at Automower®-robotgressklipperen din plutselig bare fungerer på halve plenen eller helt hopper over deler av plenen. Du kan feilsøke ved å kontrollere følgende:

Tilkoblingene til ladestasjonen

Problemet kan oppstå hvis en guidekabel er koblet til AR- eller AL-pinnen på ladestasjonen (i stedet for G1/G2/G3). Hvis for eksempel guidekabel 1 er koblet til AL-pinnen i stedet for G1-pinnen, blir signalet fra den tolket som en del av signalet fra avgrensningssløyfen. Robotgressklipperen vil da bare kunne klippe området inne i sløyfen som dannes av guidekabel 1, og avgrensningssløyfedelen basert på AR-kontakten. Resten av området innenfor installasjonen klippes ikke.

For å løse dette problemet må du kontrollere at kontaktene er riktig koblet til pinnene på ladestasjonen.

Slik kobler du avgrensningssløyfen og guidekablene til ladestasjonen.

Plendekningsinnstillinger

Problemet kan oppstå hvis plendekningsinnstillingene ikke tilsvarer behovene i installasjonen. Kontroller at plendekningsinnstillingene er riktige.

I Automower® Connect-appen: Velg Mer > Innstillinger > Installasjon > Plendekning.

På klipperdisplayet: Gå til Installasjon > Plendekning.

Arbeidsområder og tidsplaner – AIM-teknologi

Gjelder kun for robotgressklippere som støtter AIM-teknologi.

Problemet kan oppstå hvis du har deaktivert tidsplanen for Min plen i Automower® Connect-appen. Klipperen vil da bare klippe de delene av plenen som dekkes av et arbeidsområde med tidsplan. Hvis en del av plenen dekkes av et arbeidsområde uten tidsplan eller ikke dekkes av noe arbeidsområde i det hele tatt, blir ikke denne delen klippet.

Hvis du har deaktivert Min plen, må du sørge for å opprette arbeidsområder som dekker hele plenen, og opprette tidsplaner for hvert arbeidsområde etter ønske.

Soner som ikke klippes – AIM-teknologi

Gjelder kun for robotgressklippere som støtter AIM-teknologi.

Problemet kan oppstå hvis du har opprettet en sone som ikke klippes, ved hjelp av Automower® Connect-appen. I så fall kan ikke robotgressklipperen få tilgang til det området.

Kontroller hvilke soner av denne typen du har, og fjern eventuelt uønskede.

Var denne artikkelen nyttig?